Debatt

Över blockgränserna kan vi lösa gängvåldet

Tomas Tobé: Dubblera straffen och öka polisens resurser

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Arbetet med att förändra svensk kriminalpolitik behöver inte vara parti- eller blockskiljande.  Moderaterna diskuterar gärna våra gemensamma förslag i en bredare kontext, skriver Tomas Tobé (M). Bilden är ett montage.
Arbetet med att förändra svensk kriminalpolitik behöver inte vara parti- eller blockskiljande. Moderaterna diskuterar gärna våra gemensamma förslag i en bredare kontext, skriver Tomas Tobé (M). Bilden är ett montage.

DEBATT

Det är uppenbart att inte tillräckligt gjorts för att bekämpa gängkriminaliteten i Sverige. Bara i år har över 30 personer dödats till följd av skjutningar. Men nu är inte tid att diskutera vad som borde ha gjorts. Nu när Stefan Löfvens regering, som saknat förmågan att ta tag i problematiken på allvar, röstats bort är det hög tid att börja forma en ny svensk kriminalpolitik.

Arbetet med att förändra svensk kriminalpolitik behöver inte vara parti- eller blockskiljande. Alliansens samsyn på området är påtaglig, och Moderaterna diskuterar gärna våra gemensamma förslag i en bredare kontext.

I Danmark har olika regeringar lagt fram flera så kallade gängpaket med ett brett politiskt stöd. Det finns goda skäl att även i Sverige stå politiskt enade i kampen mot de kriminella gängen.

Men tiden är knapp och det finns inte utrymme för fler pseudodebatter om verklighetsbilden. Under de kommande fyra åren måste kriminalpolitiken förändras och kampen mot de kriminella gängen intensifieras på riktigt.

Den eskalerande gängbrottsligheten drabbar inte bara brottsoffren, utan även samhället i stort. I otrygga och osäkra samhällen undermineras tilliten mellan medborgare och statsmakt.

Det bekräftas också av en undersökning som Brå gjort där det framgår att nära 70 procent av boende i utanförskapsområdena uppger att det finns kriminella personer eller grupperingar som har en inverkan på området i något avseende. Flest anger att de påverkar personer i området att inte vittna.

Så här kan det inte fortsätta. Moderaterna vill därför prioritera en kraftig förstärkning av rättsstaten och skärpta straff för gängmedlemmar och andra livsstilskriminella.

Vi vill bland annat dubbla straffen för brott kopplade till kriminella uppgörelser, öka antalet poliser och införa en ny typ av påföljd, vistelseförbud, som portar gängmedlemmar från de områden där de varit verksamma under en viss tid efter avtjänat fängelsestraff.

De här åtgärderna ska ses som de första stegen på vägen mot en ny kriminalpolitik där brottsoffren och ett tryggare samhälle står i fokus – inte bara i retoriken utan även i politisk handling.

Mot denna bakgrund bör konkreta resultat på tre områden inom kriminal- och rättspolitiken ha uppnåtts före nästa val.

  • För det första måste Polisen ha fått betydande resurstillskott så att målet om fler poliser blir verklighet. För det krävs höjda polislöner och en betald polisutbildning. Polisens ökade resurser ska också ha gett avtryck genom att fler poliser har blivit synliga på gator och torg samt att fler brott klaras upp.
  • För det andra ska fler gängmedlemmar och andra livsstilskriminella ha låsts in under en längre tid. Det kommer kräva dels effektivare brottsbekämpande myndigheter som utreder och lagför fler brott, dels att straffen för brottslighet kopplad till organiserad eller systematisk brottslighet skärps. Det är mot den bakgrunden Moderaterna vill se en fördubbling av straffen för vissa gängrelaterade brott och att dagens form av mängdrabatt för flerfaldig brottslighet slopas.
  • För det tredje måste polisen och de övriga rättsvårdande myndigheterna ha fått bättre verktyg till sitt förfogande i kampen mot gängen. Fler övervakningskameror ska ha satts upp på brottsutsatt platser och ett nationellt exitprogram för gängmedlemmar bör ha kommit på plats. Vi måste också ha stärkt det internationella samarbetet för att på allvar kunna slå mot de internationella nätverk som förser gängen med både vapen och narkotika.

Vi är också öppna för fler konstruktiva förslag i kampen mot de kriminella gängen, men är angelägna om att arbetet måste börja omgående. Under nuvarande mandatperioden, måste vi på allvar försvara samhällskontraktet mot hotet från gängkriminaliteten.


Tomas Tobé, rättspolitisk talesperson (M)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Spelet om regeringsmakten

LÄS VIDARE

DEBATT. Vi måste pressa tillbaka våldet i skolan

ÄMNEN I ARTIKELN

Spelet om regeringsmakten

Kriminalpolitik

Tomas Tobé

Moderaterna

Rättspolitik

Brott

Valet i Sverige