Debatt

Politiker – här kan ni hitta en samsyn

Debattören: Tre områden där det går att komma överens över blocken och som stänger ute SD

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Vi ser tre sakpolitiska områden som kan ligga till grund för att hitta en bättre samsyn: klimatet, intregrationen och frågan om att hålla ihop landet, skriver  Mattias Goldmann, VD, tankesmedjan Fores.
Vi ser tre sakpolitiska områden som kan ligga till grund för att hitta en bättre samsyn: klimatet, intregrationen och frågan om att hålla ihop landet, skriver Mattias Goldmann, VD, tankesmedjan Fores.

DEBATT

DEBATT. Utan att ta ställning i själva regeringsfrågan ser vi tre sakpolitiska områden som kan ligga till grund för att hitta en bättre samsyn:

Klimatet:

IPCC slår fast att världen behöver agera med aldrig förr skådad kraft, beslutsamhet och skyndsamhet för att hålla oss under 1,5 graders uppvärmning. Redan kring två grader kan de oåterkalleliga effekterna göra att fortsatta temperaturökningar inte går att hejda. I Sverige fick vi i somras en försmak på vad det nya normala då kan bli, med rekordhetta, torka, bränder, nödslakt och missväxt.

Att väljarna inte ser en offensiv klimatpolitik som blockskiljande framgick i valet, då klimat var den sakfråga som ökade mest i betydelse – absolut viktigast i sista mätningen innan valet, och konsekvent i topp hos de yngre. På valdagen var den minst utslagsgivande; en stark signal att väljaren förväntar sig att alla respektabla partier agerar, men också att man inte imponeras av vad någon åstadkommit hittills.

Grunden är lagd i och med klimatlagen och de klimatmål som alla riksdagspartier utom Sverigedemokraterna står bakom och som trädde i kraft 1 januari. Det är världens tuffaste klimatmål, och alla partier behöver nu visa hur målen om 70 procent minskad klimatpåverkan från transporterna till 2030 och nettonoll i svensk klimatpåverkan till 2045 ska uppnås.

Integrationen:


Vi har haft en uppslitande diskussion om migrationen, som skurit rakt igenom både Alliansen och de rödgröna, och kommer fortsätta polarisera.

Med integrationen är det helt annorlunda; det finns bred enighet och förståelse för att de som kommit hit och ska stanna – permanent eller under överskådlig tid - behöver integreras bättre. När striden är het om invandringens kostnader, är samsynen desto större att det är lönsamt att få fler i arbete och att det kan bidra till att lösa rekryteringsbehov i stora delar av vår ekonomi och många av landets kommuner.

Delar av lösningarna är förvisso blockskiljande; inte minst när det gäller värdet av att tidigt komma i riktiga jobb visavi att skapa olika typer av åtgärder – men i många delar ser vi hur fackförbund, arbetsgivare och andra berörda agerar gemensamt för förändring.

Håll ihop landet:


Att Sverige slits itu har varit en analys från snart sagt alla riksdagspartier i detta val. Alltfler upplever sig som utanför, förfördelade och bortglömda.

Allt större delar av landet är – eller upplevs vara – periferi. Att åtgärderna hittills varit valhänta och begränsade kan nog alla enas om; att myndigheter flyttar från Stockholm till Göteborg eller från Gärdet till Botkyrka får inte Hela Sverige Ska Leva att jubla.

Ändringarna i skatteutjämningssystemet har varit så blygsamma att de gick nästan obemärkt förbi. I andra ändan finns många förslag som närmar sig en i grunden förändrad beskattningsrätt, och som inte är genomförbara i närtid. Däremellan finns utrymme för bred politisk samsyn och ett gemensamt Sverigebygge.

Tre saker förenar dessa tre ämnesval:

  1. De är inte blockskiljande. En regering måste kunna hantera alla typer av frågor, men inledningsvis är det tacksamt att fokusera på områden där det finns grundläggande samsyn.
  2. Snabb politisk utveckling behövs. Klimatet, integrationen och hur Sverige bättre hålls ihop behöver hanteras i närtid. Det betyder också att även om regeringssamtal skulle stranda, så bidrar en diskussion av dessa frågor till att policy och förslag utvecklas och att kommande sakfrågeorienterade förhandlingar kan gå snabbare.
  3. Sverigedemokraterna saknar relevans. SD är det enda riksdagsparti som inte står bakom klimatlagen och klimatmålen. De har varit svarslösa och ointresserade när frågan skiftat från migration till integration. I landsbygdskommittén tog Sverigedemokraterna starkt avstånd från vad övriga sju partier kom fram till genom att i sitt yttrande i princip avvisa statlig inblandning; ”Boende på landsbygden hyser en stark tradition av att gemensamt lösa problem och ta ansvar för sin egen utveckling. Politikens ansvar är att främst ta till vara på den naturliga mångfald och kreativitet som finns.” Eftersom SD så tydligt vill hantera dessa frågor på andra sätt än övriga sju partier, är det inte tids- och resurseffektivt att ha med dem i samtalen.

Frågan om vem som bildar regering hanteras bäst av de direkt berörda själva. Men i frågan om vilka sakfrågor som politiken kan och bör hantera i anslutning till denna process, ser vi att klimat, integration och ett sammanhållet Sverige kan vara en del av lösningen.

Mattias Goldmann, vd, tankesmedjan Fores

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Spelet om regeringsmakten

ÄMNEN I ARTIKELN

Spelet om regeringsmakten

Integration

Klimathotet

Integrationspolitik

Sverigedemokraterna