Rättssäkerhet högst upp på vår agenda

Replik från Försäkringskassan om rätten till ersättning

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

I likhet med andra försäkringar finns det villkor i sjukförsäkringen som måste uppfyllas för rätten till ersättning, replikerar Ann-Marie Begler och Lars-Åke Brattlund.
I likhet med andra försäkringar finns det villkor i sjukförsäkringen som måste uppfyllas för rätten till ersättning, replikerar Ann-Marie Begler och Lars-Åke Brattlund.

REPLIK. Vår viktigaste uppgift är att på ett korrekt och rättssäkert sätt bedöma rätten till ersättning. I likhet med andra försäkringar finns det villkor i sjukförsäkringen som måste uppfyllas för rätten till ersättning.

Vid dag 180 ändras bedömningsgrunden och den sökande bedöms mot hela arbetsmarknaden istället för mot sitt eget arbete och sin arbetsgivare i början på ett sjukfall.

Vår slutsats utifrån ett avgörande från Högsta förvaltningsdomstolen är att det bland normalt förekommande arbeten finns fysiskt lätta och rörliga arbeten där personen inte arbetar i arbetsställningar som inte är ergonomiska. Förekomsten av sådana arbeten kan knappast ifrågasättas. Bedömningen görs också i förhållande till faktiska arbeten, vi pekar dock inte ut ett specifikt tillgängligt arbete. Något sådant krav ställs inte heller i lagstiftningen eller rättspraxis.

I förarbetena uttalas att bestämmelsen innebär att den försäkrades bibehållna arbetsförmåga inte enbart bör bedömas i förhållande till de arbeten som finns direkt tillgängliga. Vidare att det i begreppet ”normalt förekommande arbete” ligger att den försäkrades arbetsförmåga bör bedömas i förhållande till den nationella arbetsmarknaden.

Bedömningen ska göras med utgångspunkt i den enskildes sjukdom och på vilket sätt den inskränker den försäkrades förmåga att utföra ett arbete som är normalt förekommande på arbetsmarknaden. Det är den försäkrade som ska visa att hen har så omfattande begränsningar att hen inte kan klara av något normalt förekommande arbete, inte tvärtom.

Ann-Marie Begler, Generaldirektör Försäkringskassan
Lars-Åke Brattlund, Chef för sjukförsäkringen Försäkringskassan

Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE