Debatt

Frågorna ministrarna måste svara på i dag

M: Lägg korten på bordet – för Sveriges skull

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

I dag har Ygeman och Hultqvist möjlighet att lägga korten på bordet. För Sveriges säkerhets skull hoppas vi att de gör det, skriver Tomas Tobé och Hans Wallmark från Moderaterna.
I dag har Ygeman och Hultqvist möjlighet att lägga korten på bordet. För Sveriges säkerhets skull hoppas vi att de gör det, skriver Tomas Tobé och Hans Wallmark från Moderaterna.

DEBATT

DEBATT. Säkerhetsskandalen där hemliga uppgifter röjts till icke säkerhetsklassad personal i utlandet har skakat Sverige. Vårt lands säkerhet har inte tagits på det allvar som borde vara en självklarhet. Det är helt oacceptabelt.

Avslöjandena innebär att statsminister Stefan Löfven och hans regering befinner sig i sin värsta kris hittills.

Svaren som getts är långt ifrån tillfredställande. Det är flera ministrar som nu måste lägga korten på bordet. Infrastrukturminister Anna Johansson har skyllt på underordnade tjänstemän. Det är ovärdigt och ansvarslöst. Säkerhetspolisen sorterar under inrikesminister Anders Ygeman. Försvarsmakten och svensk säkerhet kan ha tillfogats skada – ett ansvar som faller på försvarsminister Peter Hultqvist.

Exakt när fick statsråden kännedom om läget? Vilka åtgärder har då vidtagits? Och varför har inte oppositionen informerats?

Tillsammans med Alliansen har vi kallat Ygeman och Hultqvist till extrainsatta sammanträden i justititie- respektive försvarsutskottet i dag, tisdag. Nu förväntar vi oss konkreta besked kring alla de frågor som inte besvarats.

Några av de viktigaste handlar om varför statsråden underlåtit att informera statsministern om vad de känt till kring säkerhetsläckan och vilka åtgärder de överhuvudtaget vidtog.

Statsministern har tidigare personligen inrättat ett så kallat säkerhetspolitiskt råd på Statsrådsberedningen. Tidigare uppgifter har gjort gällande att det säkerhetspolitiska rådet sammanträtt ungefär en gång i månaden. Löfven har själv sagt:

”det säkerhetspolitiska rådet har inrättats för att regelbundet kunna diskutera en samordnad hantering av frågor som rör Sveriges säkerhet i bred bemärkelse. Jag har själv lett rådets samtliga möten, där även vice statsministern, utrikesministern, försvarsministern och inrikesministern har deltagit. Även andra statsråd har vid behov kunnat delta i rådets arbete, liksom vissa statssekreterare. Det gäller även företrädare för myndigheter som har vara direkt berörda och som fått göra föredragningar för rådet.”

Såväl inrikes- som försvarsministern ska ha känt till missförhållandena inom Transportstyrelsen redan våren 2016. Varför lyfte de inte problemen i samband med statsministerns säkerhetspolitiska råd?

Ytterst ansvarig är Stefan Löfven. Statsministern och regeringens företrädare har ett ansvar att redogöra för exakt vad de känt till samt vad som gjorts för att begränsa skadorna.

Gårdagens pressträff gav långt ifrån de svar som människor runtom i Sverige har rätt att förvänta sig av Sveriges regeringschef. Istället har vi sett försök att skylla ifrån sig och skapa maximal distans till sitt ansvar som regeringschef. Det imponerar på få, men provocerar desto fler. Ansvaret för Sveriges säkerhet kan inte delegeras bort. Och att skylla på myndigheter duger inte.

I dag har Ygeman och Hultqvist möjlighet att lägga korten på bordet. För Sveriges säkerhets skull hoppas vi att de gör det.


Tomas Tobé, justitieutskottets ordförande (M)
Hans Wallmark, försvarspolitisk talesperson (M)


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

It-skandalen inom Transportstyrelsen

LÄS VIDARE

It-skandalen inom Transportstyrelsen – detta har hänt

ÄMNEN I ARTIKELN

It-skandalen inom Transportstyrelsen

Hans Wallmark

Peter Hultqvist

Tomas Tobé

Anders Ygeman

Transportstyrelsen

Politik