Debatt

Vi tar hänsyn till föräldrarnas önskemål

Replik i debatten om förlossningsvårdens organisation

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Ella Bohlin, landstingsråd (KD) i replik på doulan Birgitta Frey: ”Vi delar uppfattningen att förlossningsvården bör ta hänsyn till föräldrarnas önskemål. Därför infördes vårdval inom förlossningsverksamheten 2009. ”
Ella Bohlin, landstingsråd (KD) i replik på doulan Birgitta Frey: ”Vi delar uppfattningen att förlossningsvården bör ta hänsyn till föräldrarnas önskemål. Därför infördes vårdval inom förlossningsverksamheten 2009. ”

DEBATT

REPLIK. Vi delar uppfattningen att förlossningsvården bör ta hänsyn till föräldrarnas önskemål. Därför infördes vårdval inom förlossningsverksamheten 2009.

Förlossningsvården är till sin karaktär en form av akutsjukvård och som ofta utmärks av en akut förlossningsstart.

Därför ställs det långtgående medicinska krav för att en förlossningsklinik ska få tillstånd att öppna.

Bakgrunden till att vårdvalet infördes var att ge förlossningskliniker, med olika arbetssätt och vårdmodell - utan att tumma på den medicinska kompetensen avseende anestesi, intensivvård och neonantalvård - möjlighet att verka och ta ett gemensamt ansvar för förlossningsvården. Vi är positiva till mångfald och privata alternativ.

Att Gabriel Wikström uppmärksammar förlossningsvården är bra med tanke på de nedskärningar vi kunnat läsa om. Utvecklingen går i fel riktning i många socialdemokratiskt styrda landsting.

Efter att BB i Sollefteå stängdes utbildas vårdpersonal och föräldrar i bilförlossningar. Det är en utveckling som vi aldrig kommer att acceptera. Nedskärningar av detta slag skapar en stor stress, vilket givetvis är negativt för modern och barnet.

Vi satsar 10,8 miljoner kr på att utöka Södertälje sjukhus uppdrag. Förlossningsvården och mödravården kommer vara integrerade i en enhet, för att minska risken att vården blir ”fragmenterad och opersonlig”.

Detta är ett sätt att utveckla konceptet som fanns på Södra BB. Kvinnor som lider av förlossningsrädsla kommer få ett utökat stöd. Förhoppningsvis kan Södertälje sjukhus fungera som inspiration till andra landsting. I början av året invigdes Södersjukhusets nya förlossningsrum. Personalen kommer att arbete i tre team – det blir en form av småskalighet i det stora.

Det är viktigt att vara medveten om att alla kvinnor inte har samma förutsättningar inför en förlossning.

Inom ramen för den större satsning vi gör på förlossnings- och mödravården introducerar vi kulturtolksdoulor. Vi vill förbättra omhändertagandet av kvinnor med svagt socialt stöd och bristande kunskaper i svenska.

Kulturtolksdoulan är med under graviditeten, vilket gör det lättare för kvinnan att kommunicera sina önskemål och få förtroende för sjukvården.


Ella Bohlin, landstingsråd med ansvar för förlossningsvård och kvinnosjukvård (KD)


Häng med i debatten – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Krisen i vården

LÄS VIDARE

DEBATT. Behandla inte kvinnor som sjuka då de föder

ÄMNEN I ARTIKELN

Krisen i vården

Förlossningsvården

Södertälje sjukhus

Ella Bohlin

Gabriel Wikström