ÅSIKT

Det här löser inte vårdkrisen, Wikström

Debattörerna: Det krävs handfasta åtgärder för att få bukt med läkarbrist och långa väntetider

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Gabriel Wikström har utsett Anna Nergårdh, i dag chefläkare i Stockholms läns landsting, till utvecklare för primärvården. Ännu ett påhitt som inte löser de riktiga problemen, enligt Anders W Jonsson och Christer Jonsson (C).
DEBATT

DEBATT. Industrikansler, innovationskatapult och utvecklingsmoral. Vi vet sedan tidigare att Stefan Löfven är mer förtjust i nya, påhittade ord än nya, riktiga jobb.

Nu ansluter sig sjukvårdsminister Gabriel Wikström till statsministerns förkärlek till innehållslösa nyord. Regeringens senaste glosa är utvecklare, en person som man får förmoda ska utveckla och samordna primärvården.

Men som vanligt när regeringen uppfinner nya ord blir det inte mycket mer konkret än så. De problem som finns i den svenska primärvården kommer inte lösas av en samordnare. Det behövs betydlig mer handfasta åtgärder än så.

Låt oss först titta på problemen. I dag är det svårt för patienter att få tid hos en läkare, vilket gör att många söker sig till akuten, där det bildas långa köer. Många upplever att de inte får tillräckligt med information och har svårt att påverka sin vård.

En stor del av orsaken till dessa problem är bristen på fasta läkare. Trots hög läkartäthet är Sverige ett av de sämsta länderna vad gäller fast läkarkontakt i primärvården. Om patienten ständigt får träffa olika läkare blir vårdkvaliteten sämre och man riskerar att missa sjukdomstillstånd.

Totalt sett saknas 1400 läkare inom primärvården. Samtidigt arbetar omkring 1000 stafettläkare i den svenska vården, något som kostar landstingen 1 miljard kronor per år.

Inte minst på landsbygden finns stora problem att bemanna vårdcentraler - om det överhuvudtaget finns en vårdcentral. Centerpartiet föreslår därför att det ska bli enklare för läkare att starta mindre vårdcentraler. I dag är det bara specialistläkare i allmänmedicin som får driva vårdcentral. Dessutom måste vårdcentralen ha ett brett utbud av kompetenser. Dessa krav vill Centerpartiet ta bort för att små, personägda vårdcentraler ska kunna växa fram.

Det skulle innebära att människor på mindre orter som inte haft någon vårdcentral får tillgång till läkare, vilket gör att många slipper åka in till centralorten för att få vård.

Modellen har redan prövats i Norge, med mycket gott resultat. På fem år lyckades man komma tillrätta med en läkarbrist på 850 familjeläkare.

Vi lägger redan mycket pengar på primärvården med ett brett uppdrag som är dyrt och ineffektivt. Om Norge kunde genomföra en sådan reform kan även Sverige. Det behöver inte bli dyrare om vi gör rätt. Det är dessutom belagt att det lönar sig att satsa på en väl fungerande första linjens sjukvård.


Det är dags att ta krisen i sjukvården på allvar. Det gör man inte genom att tillsätta en primärvårdsutvecklare. Ingen utvecklare i världen kan fylla primärvårdens grundläggande behov: att det behövs fler fasta läkare.

Det som krävs är större flexibilitet och ökat entreprenörskap i vården. Så blir det lättare för patienterna att träffa samma läkare och köerna blir kortare. Landsting och regioner måste göra det enklare att starta personägda vårdcentraler för att skapa en vård som finns nära människor - var man än bor. Det är Centerpartiets svar på regeringens senaste nyord.


Anders W Jonsson, gruppledare och ledamot i riksdagens socialutskott (C)
Christer Jonsson, oppositionslandstingsråd i Kalmar län och ledamot i SKL:s sjukvårdsdelegation (C)


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.