Debatt

Kvinnor lämnas utan hjälp vid rättegångar

Debattören: Ett misslyckande i kampen mot mäns våld

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

När en kvinna inte längre har en egen representant i hovrätten så är det ingen som ansvarar för att hon till exempel får information om att förövaren är släppt från häktet. Helt plötsligt står mannen utanför hennes dörr. Då kanske det är för sent, skriver Sabina Böö.

Foto: TT

DEBATT

DEBATT. Det har skrivit oerhört lite, ja nästan inget alls, om den lagändring som genomfördes 1 juli 2018. Lagändringen innebar att ett brottsoffer inte längre skulle ha hjälp av sitt målsägandebiträde efter domen i tingsrätten.

Det kostade mer än det smakade ansåg lagstiftaren.

Låt oss titta på vem som är det typiska brottsoffret i en rättegång vid tingsrätten. Det är inte alla typer av brott som ger brottsoffer rätt till ett eget ombud i processen. Är du utsatt för sexualbrott, brott mot liv eller hälsa, som misshandel och mord, eller mot friheten, som olaga hot, stalking och grov kvinnofridskränkning, har du rätt till ett målsägandebiträde.

En av förutsättningarna i vissa fall är att du har en personlig relation till den misstänkte.

Brott i nära relation eller brott med en man som förövare och en kvinna som brottsoffer kvalificerar sig alltså för att få ett målsägandebiträde förordnat. Men bara tills hovrättsförhandlingen kickar in. Då försvinner brottsoffrets advokat. För det kostar för mycket pengar.

För ett antal år sedan infördes det som kallas en modernare rättegång. Personlig närvaro i hovrätten har numer ersatts med uppspelning av förhöret som hållits med målsäganden vid tingsrätten.

En genomtänkt reform för brottsoffer som inte behövde träffa förövaren mer än nödvändigt.

Men behovet av att vara representerad och stå fast vid sin talan även i hovrätten kvarstod hos brottsoffren trots att de slapp komma och berätta allt en gång till i hovrätten.

Behovet av att få information från en advokat som följt fallet från det första förhöret hos polisen till sista dagen i rättegången vid tingsrätten.

Behovet av att få information som påverkar ens säkerhet, till exempel om hovrätten släpper förövaren från häktet. Den typ av information som måste framföras omgående till ett brottsoffer.

Men när man inte längre har en egen representant i hovrätten så är det ingen som ansvarar för den typen av information. Helt plötsligt står förövaren utanför din dörr. Då kanske det är för sent.

Vissa brottsoffer vill inte lämna sin adress eller sina kontaktuppgifter till en myndighet. Detta tvingas de göra eftersom deras advokat inte längre får företräda dem i hovrätten. Det kostar för mycket.

Vissa brottsoffer behöver tolkning för att förstå vad som händer. Men det kostar för mycket. Hon kommer ju märka att mannen släppts när han väl står utanför dörren eller dyker upp på hennes arbetsplats. Då kanske det är för sent.

För en kvinna som utsätts för hot och våld i sin relation är det oerhört viktigt med trygghet och stabilitet. Inte sällan är hon även ensam ansvarig för barnen.

Att i slutfasen av den rättegång hon blivit en del i inte ha rätt till en advokat är ett stort misslyckande i arbetet kring mäns våld mot kvinnor.

Varför reagerade ingen när lagförslaget kom?

Tittar man på remissinstansernas svar är det en sorglig läsning. Förlaget tillstyrktes av de tunga instanserna. Regeringen framförde sin syn på saken i propositionen: De kostnader som uppstår för målsägandebiträden i hovrätt är i många fall inte försvarbara med hänsyn till den betydelse målsägandebiträdet har i processen där.

Vi som arbetar som målsägandebiträden tvingas inte allt för sällan utföra detta arbete ideellt. Många kvinnor upplever en otrygghet i att inte veta om de kommer ha en egen representant, specialutbildad för att företräda dem i domstol, hela vägen igenom processen.

När processen i tingsrätten är klar har man rätt att få ett målsägandebiträde förordnat för sig i hovrätten. Då startar processen med att argumentera i varje enskilt fall. De flesta får inte målsägandebiträde i högre rätt.

Jag undrar vad det kostar staten att hantera frågan om att förordna eller inte förordna ett målsägandebiträde i hovrätten. Pengar som kunnat användas effektivt i arbetet kring mäns våld mot kvinnor.


Sabina Böö, advokat och delägare Block advokater


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Dödade kvinnor

LÄS VIDARE

DEBATT Stärk stödet till våldtäktsoffer

ÄMNEN I ARTIKELN

Dödade kvinnor

Brott

Lag & rätt

Sexualbrott

Otrygghet