ÅSIKT

Du har fel, vi står på lärarnas sida

Svar till Lasse Hagborg angående skolans kris

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Åsa Fahlén svarar läraren Lasse Hagborg: Det finns åsiktsskillnader inom kåren, men jag kan lova Lasse Hagborg att Lärarnas Riksförbund även fortsättningsvis kommer att stå på lärarnas sida.
DEBATT

REPLIK. Läraren Lasse Hagborg går till angrepp mot lärarfacken och menar att vi hjälpt politiker att rasera skolan. Inget kunde vara mer fel. Lärarnas Riksförbund har i decennier talat klarspråk när det gäller politikers experimentlusta med den svenska skolan.

Vi arbetade mot kommunaliseringen och vill att staten tar ett huvudansvar för skolan och vi har tagit kampen för fokus på kunskaper, bildning och studiero.

Vi är djupt bekymrade över hur lärarrollen har förändrats och hur attraktionskraften i yrket kraftigt har försämrats.

Orsaken till detta är enligt mig en politisk vision för skolan som bygger på marknadskrafter och en övertro på elevernas möjligheter att på egen hand ta till sig kunskaper.

Denna politiska vision har, oavsett politisk majoritet, tyvärr haft ett klart stöd i Riksdagen och är något som regeringar och huvudmän måste ta sitt ansvar för.

Jag kan uppleva att det under många år känts som en ökenvandring, men tycker att vi nu kan se en tillnyktring inom de politiska partierna. Det är visserligen för lite och det går för långsamt att komma tillrätta med de felbeslut som fattats för och inom skolan under de senaste 30 åren. Men vi är på rätt väg!

Det finns kritik att rikta, och den är framförd, mot såväl lärarlönelyftet som karriärreformen och dessa måste åtgärdas. Men det som vi måste komma ihåg är att dessa satsningar inneburit ett tillskott om 4,5 miljarder kronor till lärarlönerna.

Det krävs mer och det krävs att alla lärare känner sig berörda av lönesatsningarna.

Det finns åsiktsskillnader inom kåren, men jag kan lova Lasse Hagborg att Lärarnas Riksförbund även fortsättningsvis kommer att stå på lärarnas sida.


Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund


Häng med i debatten – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

ARTIKELN HANDLAR OM