ÅSIKT

Ge kommuner rätt att ha en egen poliskår

Lokala C-politiker: Dagens polis klarar inte att vara där folk är

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: PETER JIGERSTRÖM
Vi måste börja tala om elefanten i rummet – polisens oförmåga att vara där folk är, skriver tre kommunpolitiker från Centern.
DEBATT

DEBATT. Kommunerna har för länge accepterat nedmonteringen av lokalpolisen och anställt egna väktare och ordningsvakter.

Vi kommunpolitiker bör nu kunna enas om att det behövs en polis i kommunal regi. Tillsammans med ett tjugotal andra kommunrepresentanter lägger vi i veckan fram förslaget om kommunal polis för Centerpartiets partistämma i Malmö.

Polisavhopp, ledningsproblem och växande utredningshögar, ja listan på frågetecken för Polismyndigheten kan göras rätt lång vid det här laget. Vi träffar själva poliser som jobbar både lokalt och regionalt och vi vet att många gör sitt bästa. Men faktum kvarstår: polisledningen har inte lyckats infria förväntningarna eller målen med omorganisationen.

Det är bra att de lokala områdespoliserna på vissa håll börjar komma på plats och att flera regioner kan visa upp ökade resurser på lokalpolisområdesnivå. Samtidigt tynger problemen inom utredningsväsendet eftersom duktig personal lämnar polisen. Vi ser att antalet anmälda våldtäkter ökar, samtidigt som mycket få av dem utreds. De mest utsatta lämnas åt sitt öde. Kan krisen inom rättsväsendet egentligen bli tydligare än så?

Vi ska inte sticka under stolen med att det kan vara alltför lätt att klanka ner på polisen i brist på andra idéer. Och visst finns det fler skyldiga till dagens otrygghet i förorterna.

Men ändå så måste vi börja tala om elefanten i rummet – polisens oförmåga att vara där folk är.

I stället för att kräva av polisen att de följer polislagen och tar ansvar för lokala ordningsstörningar har vi kommunpolitiker själva försökt att lösa problemen. Vi har samtidigt varit för dåliga på att ta vanliga människors oro på allvar.

Det räcker med det nu. Såväl i storstäderna som på landsbygden lider våra samhällen av bristerna i polisorganisationen. Vi ska sluta låtsas att kommunerna ska lösa polisens problem. Kommunerna ska göra sitt, men vi ska kunna kräva en lokalpolis som våra ungdomar känner till och som får respekt i våra förorter.

Inrätta en riktig kommunpolis

Ge kommunerna möjlighet att ha en egen poliskår med statlig delfinansiering. För att den kan göra det lokala jobbet bättre. Precis som i andra länder skulle den ansvara för till exempel ordningsstörningar och trafik och därmed skapa ett nytt alternativ för polisanställda.

Centerpartiet ska inte vara det parti som alltid har staten som svaret på alla de stora samhällsutmaningarna. Mycket talar för att polisens intresse för ordningsfrågor sjönk just efter förstatligandet av polisen. Om polisen får en högre lokal närvaro så kommer också lokalkännedomen att öka. Detta kommer i sin tur att förbättra utredningsläget för brott där kommunpolisen kan förse utredare med bra information.

Minska sekretessklyftan

Är det något våra kommuner tillsammans med lokalpolisen skulle behöva är det bättre möjligheter att dela information. Stuprören mellan och inom våra myndigheter gör att barn och andra inte får hjälp. Individärenden ska kunna kommuniceras med ungdomens bästa i centrum.

Bemyndiga lokalpolischeferna

Den nya organisationen har – trots goda föresatser - inte levererat förstärkning lokalt. Det vittnar experterna om, det vill säga lokalpolischeferna själva, när de tillfrågas. Tyvärr saknar de tillräckligt mandat att ställa saker till rätta, exempelvis befogenheter att anställa egen personal.

Det är ett år kvar till valet och frågor kring säkerhet och trygghet star högre på agendan än tidigare. Vi är medvetna om att det finns flera invändningar mot förslaget om en kommunal polis men anser att fördelarna överväger.

Centerpartiet ska fortsätta föra en närodlad politik med utgångspunkt i invånarnas vardag, även inom trygghetsområdet.


Christian Ottosson, kommunalråd Huddinge (C)
Lars Kallsäby, kommunalråd Västerås (C)
Per Schöldberg, kommunalråd Växjö (C)


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

ARTIKELN HANDLAR OM