ÅSIKT

Anställda ska inte behöva böna och be om ledighet

Replik från Transport om semesterlagen

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Vad Siri Steijer och Dennis Avorin vill komma åt är naturligtvis arbetstagarnas starka inflytande över semesterförläggningen samt den lagstadgade ersättningen, skriver Lennart Sköld.
DEBATT

REPLIK. Det är med en fantastisk okunnighet eller ett medvetet förledande som debattörerna Siri Steijer och Dennis Avorin från Timbro, framför sin ståndpunkt om att avskaffa den lagstadgade semestern.

Först ska konstateras att semesterlagen är dispositiv, alltså att den gäller såvida berörda parter inte kommit överens om annat. Den fungerar med andra ord precis som debattörerna efterfrågar.

Steijer och Avorin skriver att ”för den som är anställd är det i dag olagligt att förhandla bort sin lagstadgade ledighet mot andra villkor”. I Semesterlagen 10 §, framgår dock att möjlighet finns för den enskilde att komma överens med arbetsgivaren om annan semesterförläggning än lagen i grunden ger uttryck för. Som debattörerna skriver är det ”en grundregel”.

Det tydliggörs också i 12 § att den sammanhängande ledighetsperioden om fyra veckor i juni–augusti gäller ”om inte annat avtalats”.

Att visstidsanställda inte skulle ha rätt till semesterledighet är också felaktigt. I 5 § framgår att semesterledighet kan avtalas bort vid anställning på högst tre månader.

Lagen ger här uttryck för att den anställde i första hand har rätt till ledighet och i andra hand, om avtal gjorts, rätt till intjänad semesterersättning.

Vad Siri Steijer och Dennis Avorin vill komma åt är naturligtvis arbetstagarnas starka inflytande över semesterförläggningen samt den lagstadgade ersättningen. Drömscenariot torde vara att den anställde ska böna och be om ledighet och inte nödvändigtvis ha rätt till ersättning under ledigheten.

Min uppfattning är att lagen är väl anpassad till det som debattörerna efterfrågar. Skillnaden är att den gör semester till en rättighet som ingen kan förvägras. De som lyckligtvis har ett arbete att gå till, har också rätt till rekreation och kan utan att hindras av dagens lagstiftning komma överens med arbetsgivaren om tidpunkten för densamma.

Att ropa efter förändringar som Steijer och Avorin gör, riskerar bara att försämra arbetstagarnas inflytande.


Lennart Sköld, ombudsman på Svenska transportarbetareförbundet Avd. 55 Uddevalla

ARTIKELN HANDLAR OM