Alliansens dilemma: Muslimer röstar rött

Debattören: Med upp mot en miljon muslimer i Sverige måste partierna till höger tänka om

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Även muslimer med åsikter långt till höger röstar ofta vänster. Det är är någonting som allianspartierna måste utmana, skriver Alen Musaefendic.
Foto: JOHNÉR/TT
Även muslimer med åsikter långt till höger röstar ofta vänster. Det är är någonting som allianspartierna måste utmana, skriver Alen Musaefendic.

DEBATT

DEBATT. Antalet muslimer i Sverige kan vara en miljon, en tiondel av befolkningen. Beräkningen gjordes av forskaren Tobias Hübinette och har sedan dess rönt viss uppmärksamhet. Som räkneövning är frågan notoriskt svår, men allting talar för att den vanliga uppskattningen – en halv miljon – är förlegad. Vad innebär det, rent politiskt?

Det innebär bland annat att vänsterpartiernas monopol på muslimska röster är någonting som Allianspartierna måste utmana. Även muslimer med åsikter långt till höger röstar ofta vänster. Varför är det så?

I rapporten ”Varför röstar muslimer inte borgerligt?” (Timbro) tacklar jag dessa frågeställningar. Muslimerna i detta sammanhang innebär antingen att de har en muslimsk förälder eller identifierar sig själv som muslimer. Det är alltså inte frågan om en religiös hållning; det kan också vara en sekulär identitet. Rapporten kan ses som en vägledning för borgerligheten inför valen 2018.

Det är också ett försök till att formulera en konkret liberal politik som undanröjer resterna av ett system som aktivt missgynnar muslimer i Sverige.

I rapporten studeras fyra frågor som sannolikt är särskilt betydelsefulla för främst muslimska väljare: religiösa skolor, moskébyggen, halalslakt och religiösa helgdagar.

Riksdagspartierna, med undantag för Sverigedemokraterna, är ganska samstämmiga i alla fem frågor. Någon skiljelinje mellan höger och vänster går inte att hitta i en enda av frågorna. Ändå röstar muslimerna vänster. Det måste betraktas som allt annat än givet.

De finns tre övergripande förbättringsområden som de borgerliga partierna bör fundera över:

Stävja och på sikt eliminera en retorik som bygger på okunskap om och fördomar mot muslimer.

Bli bättre på att kommunicera positiva saker som redan görs.

Presentera konkreta förslag i frågor som är viktiga för muslimska väljare.

Om allianspartierna vill locka till sig muslimska röster måste en del tveksamheter kring borgerlighetens inställning till islam och muslimer klaras upp. Först måste partierna göra upp med de medlemmar som anser att företeelser som eid, slöja och moské inte hör hemma i det svenska offentliga rummet.

Både islam och islamism får och ska få kritiseras. En viktig förutsättning för att kunna diskutera och sakligt kritisera är civiliserad ton. En annan är kunskap. Vad vi nu ser – parallellt med legitim religionskritik – är en strid ström av nedlåtande uttalanden om muslimer från toppolitiker som vi sällan hör om andra grupper.

Sverigedemokraterna är landets tredje största parti och öppet muslimfientligt. I stället för att i kategoriska ordalag motarbeta denna muslimfientlighet har de borgerliga partierna, med undantag för Centerpartiet, varit otydliga.

Bland annat tillskrivs alla former av hederskultur islam, samtidigt som det helt bortses ifrån att hederskultur främst beror på klanstrukturer och därför förekommer i alla religioner som utövats i regioner där klanen har varit en viktig beståndsdel i samhället.

Politiker bör tänka på att den tysta muslimska majoriteten vill vara en del av ett öppet sekulärt demokratiskt Sverige. Som stämningarna nu är försöker vissa skapa en skiljelinje mellan muslimer och andra. Men det är inte där skiljelinjen går. Den går mellan de som vill bevara Sverige som ett öppet sekulärt samhälle och de som vill något annat.

Muslimfientligheten är tyvärr ett faktum och ett samhällsproblem som aktivt måste bekämpas. Att vara tyst om den duger inte. Att aktivt underblåsa den är oacceptabelt.


Alen Musaefendic, rapportförfattare och nationalekonom


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad: