ÅSIKT

Det handlar inte alls om unga soldater

Slutreplik från Luf om rekryteringen av militär personal

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Joar Forssell, Christoffer Karlsson och Marcus Nilsen från Luf skriver slutreplik om försvarsgymnasier.
DEBATT

SLUTREPLIK. Socialdemokraten Petter Martinsson skriver att vårt förslag om försvarsinternat är oseriöst. Tyvärr saknar Petters artikel argument som går att bemöta.

Vi har i samråd med soldater, officerare, ekonomer och försvarsexperter arbetat fram ett förslag för att möta försvarsmaktens personalbrist.

Försvarsinternat är en viktig pusselbit om vi vill att försvarsmakten ska ha tillräckligt med personal för att klara sin uppgift utan värnplikt. Att angripa det med argumentet att soldaterna skulle bli för unga är en feltolkning.

Den som söker in på försvarsgymnasierna söker en gymnasieutbildning och inte en anställning – de som färdigställer utbildningen och kan söka en anställning vid försvarsmakten är i samma ålder som de som annars får göra värnplikt. Det som skiljer dessa internat från vanliga gymnasier är att de erbjuder kompetenser Försvarsmakten eftersöker.

Hoten i vårt närområde ökar och en främmande makt ägnar sig åt krigsförberedelser mot Sverige. För att försvarsmakten ska klara sin uppgift krävs seriösa reformer och förslag för att öka soldatyrkets attraktivitet. Vi har flera sådana, varav gymnasieinternat är ett. Petter presenterar inte ett enda.


Joar Forssell, förbundsordförande LUF
Christoffer Karlsson, säkerhetspolitisk talesperson och yrkessoldat på heltid 2012–2016.
Marcus Nilsen, ordförande LUFs säkerhetspolitiska arbetsgrupp


Häng med i debatten – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

ARTIKELN HANDLAR OM