Debatt

Inför ungdomspaket för bostadsköpare

Debattören: Reglerna är felkonstruerade och slår extra hårt mot unga

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Om man som ung gjort ”allting rätt” – fått en fast anställning, lyckats spara ihop till en kontantinsats, är det orimligt att man inte kan få ett bolån, skriver Johanna Cerwall, VD på Skandias Bank.
Om man som ung gjort ”allting rätt” – fått en fast anställning, lyckats spara ihop till en kontantinsats, är det orimligt att man inte kan få ett bolån, skriver Johanna Cerwall, VD på Skandias Bank.

DEBATT

DEBATT. Dagens amorteringsregler är felkonstruerade och gör att många unga stängs ute från bostadsmarknaden. Nu behövs mer flexibla regelverk för att inte stänga ute fullt kreditvärdiga unga från bostadsmarknaden. Det är dags att finansmarknadsminister Per Bolund (MP) lanserar ett ungdomspaket för att fler unga ska kunna köpa sin första bostad.

Att som ung kunna flytta hemifrån och skaffa sitt eget boende är för många en avgörande frihetsfråga. Men trots ett ökat bostadsbyggande råder en fortsatt stor brist på bostäder för unga runt om i landet. Och trots att man som ung studerat, skaffat sig ett jobb med fast anställning och sparat ihop pengar till en kontantinsats kan frågan om en egen bostad många gånger avgöras av vilka föräldrar man har.

Skandias senaste rapport ”Lön utan Lägenhet” visar att i 13 av 25 större städer i Sverige kan en 28-åring med fast jobb inte få bolån till en normalstor etta. Detta trots att man sparat ihop till en tillräckligt stor kontantinsats. Utfallet visar tydligt att vi har en icke fungerande bostadsmarknad. Problemet är inte isolerat till Sveriges storstäder Göteborg, Stockholm och Malmö – utan unga vuxna riskerar även att inte få bolån i tillväxtorter som Halmstad, Norrköping och Växjö.

Orsakerna är självklart många, bland annat har vi under en lång period haft en dramatisk prisökning på bostadsmarknaden, vilket har medfört att normalstora ettor har blivit betydligt mycket dyrare än för några år sedan.

Därtill har Finansinspektionen, ivrigt påhejade av politiken, genomfört skärpta amorteringskrav och infört ett bolånetak. I praktiken innebär det att en låntagare som lånar 4,5 gånger sin årsinkomst behöver amortera tre procent samt får maximalt belåna 85 procent av värdet av bostaden. Som exempel innebär det att en 28 åring som tjänar 25 000 kronor i månaden måste amortera tre procent om lånet överstiger 1,35 miljoner. Och därtill ha sparat ihop en kontantinsats som vanligen är flera hundra tusen kronor.

Det är positivt att den tidigare kulturen av ingen eller mycket låga amorteringar på bolån förändrats genom nya regelverk där en amorteringstakt på 1 till 2 procent per år är rimlig över tid. Men vår rapport pekar på att reglerna är felkonstruerade och slår extra hårt mot unga. Om man som ung gjort ”allting rätt” – fått en fast anställning, lyckats spara ihop till en kontantinsats, är det orimligt att man inte kan få ett bolån.

De skärpta amorteringskraven behöver bli mer flexibla och ta hänsyn till låntagarnas livssituation – inte minst för att fler unga ska kunna ta sig in på bostadsmarknaden. Finansmarknadsminister Per Bolund behöver arbeta fram ett ungdomspaket för att fler unga med jobb ska kunna köpa sin första bostad:

  • För det första anser vi att bankerna borde få en större frihet att tillämpa amorteringsfria perioder för att ta hänsyn till olika perioder i livet. Ett exempel är när en bostad precis köpts. Det är en tid då buffertsparande behöver byggas upp i hushållet och amortering inte är första prioritet.
  • För det andra anser vi att det är ologiskt och svårbegripligt att bolånetagare som tar lån över 4,5 gånger bruttoinkomsten måste amortera ytterligare en procent. Det så kallade skuldkvotstaket gör att exempelvis ungdomar nekas lån trots goda inkomster bara för att de hamnar ovanför 4,5 gånger bruttoinkomsten men i övrigt är fullt kreditvärdiga. Det nuvarande kravet på kontantinsats i kombination med skuldkvotstak är för trubbigt och utestänger unga från bostadsmarknaden trots att inkomsterna kan vara goda och stabila över tid.

Sveriges unga behöver seriösa och säkra amorteringsregler som inte främjar onödig skuldsättning. Men i dag blir de unga som saknar medlåntagare i praktiken utestängda från bostadsmarknaden trots fast jobb och tillräckliga inkomster. Det behövs ett ungdomspaket med regelverk som möjliggör en större flexibilitet vad gäller kontantinsats och amorteringsregler när bostadsmarknaden ser ut som den gör.

Johanna Cerwall, VD på Skandias Bank


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Bostadsbristen i Sverige

LÄS VIDARE

DEBATT Vi behöver en statlig bank för vanligt folk

ÄMNEN I ARTIKELN

Bostadsbristen i Sverige

Bostadsmarknad

Unga vuxna

Bostadspolitik

Bostadspriser

Per Bolund

Bolån