Debatt

Högern krockar med kristna värderingar

Slutreplik om att kombinera kärleksbudskapet med stängda gränser och hbtq-hat

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

För oss som troende kristna är ”kristna värden” synonymt med rättvisa och barmhärtighet. Det kan aldrig handla om att sätta gränser och utestänga människor från skydd, hjälp och trygghet, skriver Anna Ardin och Dahlgren Nyberg, Socialdemokrater för tro och solidaritet.

Foto: TT
DEBATT

REPLIK. Den nya högern saknar svar på de viktiga frågorna om hur vi bygger ett samhälle för alla. Men istället för att utveckla sin politik gör de populistiska utspel om ”kristna värden” för att bygga en falsk känsla av samhörighet och etablera ett ”vi mot dem” tvärs emot den kristna trostraditionen.

För oss som troende kristna är ”kristna värden” synonymt med rättvisa och barmhärtighet. Det kan aldrig handla om att sätta gränser och utestänga människor från skydd, hjälp och trygghet. Det gäller alla människor i vårt land, liksom dem som söker sig hit undan katastrofer.

När världsliga makter genom historien har sökt religiös legitimitet för omoraliska gärningar har de tyvärr ofta funnit opportunistiska hantlangare inom tron. Nu försöker de igen. Det är upp till oss som troende idag att bjuda motstånd och inte låta våra ideal om människokärlek och solidaritet kapas av krafter som vill göra skillnad på människor.

Förr i tiden var detta en självklarhet även för andra kristna i politiken. Det fanns en underförstådd respekt mellan kristna till både vänster och höger i frågor om internationell solidaritet och stöd för samhällets utsatta. Det gick att bottna i människokärleken och samtidigt ha radikalt olika uppfattning om bästa vägen att omsätta den i handling. Nu tycks det istället vara själva människovärdet som ifrågasätts.

Vissa kristna högerpolitiker verkar dras med på en skrämmande marsch ut i den intoleranta undervegetationen. Men de försöker låtsas som att det är vi som lägger beslag på frågan för att vi håller fast vid de minsta gemensamma nämnare som förenat kristna i politiken i decennier.

De kristna värden som den nya högern nu försöker lägga beslag på är inte heller på något sätt väsensskilda från exempelvis islamiska eller judiska värden. Dessa tre religioner är skilda varelser, men de dricker väsentligen från samma vattenhål. De respekterar samma profeter och reflekterar till stora delar över samma texter.

Det går inte, som den nya högern påstår, att kombinera det radikala kärleksbudskapet med stängda gränser, hbtq-hat och moraliserande pekpinnar om förorten. Kärleken till nästan måste omfatta dem som är annorlunda än oss själva.

“Jag var hungrig och ni gav mig att äta, jag var törstig och ni gav mig att dricka, jag var hemlös och ni tog hand om mig, jag var naken och ni gav mig kläder, jag var sjuk och ni såg till mig, jag satt i fängelse och ni besökte mig /.../ Sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig.”

Min nästa är den som inte kan försörja sig själv, den som är diskriminerad, främmande, sjuk eller ensam. Därför krockar kristna värderingar med den nya högerns agenda på alla upptänkliga plan: Våra kristna värden förverkligas genom att rusta upp förorten, bryta segregationen, motarbeta diskriminering på arbetsmarknaden, ge upprättelse åt förtryckta minoriteter och inkludera fler, oavsett tro, i samhället.


Anna Ardin, diakon och förbundsstyrelseledamot i Socialdemokrater för tro och solidaritet
Ingalill Dahlgren Nyberg, pastor och förbundsstyrelseledamot i Socialdemokrater för tro och solidaritet

Artikeln är en slutreplik. Läs hela debatten här

Publisert:

LÄS VIDARE

DEBATT Nya högern får inte kapa vår kristendom

ÄMNEN I ARTIKELN

Kristendom

Religion

Migration

Integrationspolitik

Populism

Integration

Hbtq