Bryt våldsspiralen med förebyggande arbete

10 Vänsterpartister: En nationell kris som måste mötas på många nivåer

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Det långsiktiga förebyggande arbetet är avgörande för att förhindra nyrekryteringen av unga till de kriminella gängen. Det handlar om tidiga insatser i samverkan med barnavårds­centraler, förskolor och skolor, skriver tio vänsterpartister.
Foto: GETTY / TT
Det långsiktiga förebyggande arbetet är avgörande för att förhindra nyrekryteringen av unga till de kriminella gängen. Det handlar om tidiga insatser i samverkan med barnavårds­centraler, förskolor och skolor, skriver tio vänsterpartister.

DEBATT. Nu börjar riksdagspartiernas samtal om gängkriminalitet och skjutningar. Det kommer att handla om fler poliser, hårdare straff och åtgärder mot illegala vapen. Men om inte det förebyggande arbetet ute i kommunerna samtidigt stärks kommer de polisiära insatserna inte få avsedd effekt.

Gängkriminaliteten och skjutningarna är i grunden en nationell kris som måste mötas med kraftfulla åtgärder på flera nivåer. I grunden behövs en ekonomisk politik för ökad jämlikhet – en politik som leder till upprustning av den gemensamma välfärden och de sociala trygghets­systemen, bryter skolsegregationen och återupprättar likvärdigheten i skolan och som bygger bort bostadsbrist och trångboddhet.

Det långsiktiga förebyggande arbetet är också avgörande för att förhindra nyrekryteringen av unga till de kriminella gängen. Det handlar om tidiga insatser i samverkan med barnavårds­centraler, förskolor och skolor för att stötta och stärka föräldrar i deras föräldraroll och tidigt fånga upp barn och ungdomar som är i behov av särskilda insatser.

Skolan måste arbeta med att bryta destruktiva machonormer och fritidsverksamheten erbjuda meningsfulla aktiviteter med trygga och närvarande vuxna förebilder. Fältassistenter ska finnas där unga människor befinner sig, för att skapa tillit, relationer och tidigt kunna fånga upp barn och ungdomar som befinner sig i riskzonen.

För att se till att de som vill lämna gängmiljön får rätt stöd måste avhopparverksamheten byggas ut och tillföras mer resurser. Även samarbetet med kriminal- och frivården behöver stärkas för att minska risken för återfall i brott efter avtjänat straff.

Särskilda insatser måste även utvecklas tillsammans med kvinnojourerna för att nå och stötta kvinnor som vill lämna gängmiljön, till exempel flickvänner som ofta befinner sig i en mycket utsatt situation. Inte sällan finns barn i bilden som behöver komma bort från den våldsamma miljön och få stödinsatser från social­tjänsten.

Samtidigt går kommunerna i dag på knäna och i takt med att befolkningen blir allt äldre, kommer den ekonomiska situationen bli allt svårare.

Därför är det tragiskt att regeringen tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna väljer att prioritera att sänka skatten kraftigt för höginkomsttagare som tjänar mer än 60 000 kr i månaden genom avskaffandet av värnskatten i stället för att satsa på välfärden. Det handlar om 6 miljarder kronor som hade behövts inom sjukvården, skolan och äldreomsorgen – och för att stärka det förebyggande arbetet ute i våra kommuner.

Det finns inga genvägar för att komma tillrätta med det dödliga våldet. Stärkta polisiära insatser mot skjutningar, gängkriminalitet och vapen är nödvändiga, men utan att fånga upp barn och unga som befinner sig i riskzonen och erbjuda dem alternativ till ett liv i kriminalitet kommer våldsspiralen aldrig att brytas.

Det är hög tid att återupprätta det förebyggande arbetet och utforma insatser som faktiskt bygger på forskning och beprövad erfarenhet. Inga fler unga ska behöva sätta livet till innan det blir verklighet.


Anna Maria Romlid, oppositionsråd Västerås (V)
Clara Lindblom, oppositionsborgarråd Stockholm stad (V)
Emma-Lina Johansson, oppositionskommunalråd Malmö stad (V)
Jenny Broman, oppositionsråd Göteborg (V)
Linda Sjögren, gruppledare Södertälje (V)
Martha Wicklund, oppositionsråd Örebro (V)
Mats Einarsson, gruppledare i Botkyrka (V)
Nicklas Lundström, oppositionsråd Norrköping (V)
Tobias Smedberg, kommunalråd Uppsala kommun (V)
Ulrika Edman, gruppledare Umeå kommun (V)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad:

LÄS VIDARE