Debatt

Våga gå längre för att rädda klimatet, Sabuni

LUF och LS: Vi i Liberalerna måste bli offensivare

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Liberala ungdomsförbundet och Liberala Studenter kräver att Liberalerna går med och driver på för en offensivare klimatpolitik än tidigare, skriver Christoffer Karlsson och Christoffer Heimbrand.
Liberala ungdomsförbundet och Liberala Studenter kräver att Liberalerna går med och driver på för en offensivare klimatpolitik än tidigare, skriver Christoffer Karlsson och Christoffer Heimbrand.

DEBATT

DEBATT. Världen står inför ett aldrig tidigare skådat hot. Ett hot som vi alla ställs inför, oavsett var i världen vi bor. Det hotet har sitt ursprung i de klimatförändringar som kommer som en direkt följd av människors och samhällens ohållbara utsläpp av växthusgaser.

Det är inte om 20 år vi måste börja lösa det hotet på allvar, det är nu. Därför måste Sverige och Liberalerna ta sitt ansvar. Liberala ungdomsförbundet och Liberala Studenter kräver att Liberalerna går med och driver på för en offensivare klimatpolitik än tidigare. 

Den gröna omställningen måste ske på alla olika samhällsplan och hos alla aktörer. Europeiska unionen måste bidra, staten, regioner och kommuner måste bidra, näringslivet måste bidra, och inte minst måste den enskilda individen förstå sin roll i en helhet. Det är enbart genom krafttag på olika nivåer som målet kommer gå att uppnå.

Men målet för oss unga liberaler är inte det som Miljöpartiet, Centerpartiet, Socialdemokraterna och så många andra hänvisar till, att hålla världen till en temperaturökning om 1,5 grader. Vår ambition och vårt mål är högre ställt än så. Vi vill att den globala temperaturen innan nästa sekelskifte ska vara återställd till förindustriella nivåer. 

Varför är vårt mål så högt ställt? Det beror på att även om världen klarar av målsättningen i Parisavtalet, så kommer temperaturen att ha blivit högre. Det leder till att de klimatförändringar som vi redan har upplevt, och fler därtill, kommer att vara kvar om målsättningen stannar vid 1,5 grader.

Koldioxid och andra växthusgaser i atmosfären kommer inte att försvinna av sig själva på mycket lång tid, vilket gör att många framtida generationer aldrig kommer att få uppleva korallrev så som vi gör idag.

Vissa delar av världen kommer otvivelaktigt att bli och förbli obeboeliga om temperaturen stabiliserar sig på 1,5 grader högre nivå än i dag. 

Lösningen på den här problematiken är helt enkelt att återställa koldioxidnivåerna i atmosfären till de nivåer som rådde innan människan började öka på dessa genom sin förbrukning av fossila bränslen. Då kommer växthuseffekten att avta och temperaturen kommer att återgå till jordens “normalläge”. 

Det finns flera olika metoder för att ta tillbaka och binda koldioxid från atmosfären. Vissa metoder funkar utmärkt för kommuner att driva, och är sedan länge väl beprövade. Till exempel kan kommunerna arbeta för att öka nybyggnation i trä i stället för betong, stål och glas. Trä är till stor del uppbyggt av koldioxid som absorberats genom trädets livslängd, och genom att bygga i trä så binder vi koldioxiden i hus som förhoppningsvis kan stå i hundra år eller längre.

Inte nog med det, en hög efterfrågan på trä skapar också goda förutsättningar för den gamla och viktiga svenska skogsindustrin.

Men en av de kanske enskilt viktigaste åtgärderna är att mekaniskt suga ut och lagra koldioxid, genom det som vanligen kallas Carbon Capture eller koldioxidlagring.

Också det här kan ske på olika sätt. Till exempel genom att filtrera bort koldioxid direkt från industrins utsläppspunkter. Men mer effektivt och välbehövligt är att avskilja den koldioxid som redan finns i atmosfären genom direkt koldioxidavskiljning. Eftersom koldioxiden sprider sig jämnt i atmosfären så spelar det också mindre roll var en sådan anläggning placeras. 

Många företag forskar på och utvecklar hela tiden den här tekniken till att erbjuda effektivare och effektivare metoder, som skiljer sig lite åt från företag till företag. Men för att ta ett exempel så finns det ett kanadensiskt företag som heter Carbon Engineering. De har utvecklat en uppskalningsbar metod där en anläggning som har en driftkostnad på 700 miljoner kronor per år kan avskilja och lagra koldioxid motsvarande utsläppen från över 300 000 personbilar per år.

Det enda som behövs är elektricitet och tillgång till bräckt vatten, något Sverige har ett överflöd av. 

I Norge har man långtgående planer på att lagra koldioxid under Nordsjön och på Island omvandlar man växthusgaser till sten genom att pumpa ner dem i den vulkaniska berggrunden. Klimatutmaningen kräver en bred palett av förslag och koldioxidlagring är en av dem. 

Om vi ska klara klimatutmaningen så behöver Sverige ta ansvar och visa ledarskap. Det gör vi genom en offensiv och modig klimatpolitik, som gör skillnad på riktigt.

Liberalernas nya partiledare Nyamko Sabuni har lyft fram att partiets miljöpolitik behöver förnyas och föras fram tydligare. Menar man allvar med den ambitionen krävs modiga mål och praktisk politik. Därför är det väldigt konstigt att partistyrelsen inte vill bifalla vår motion om Carbon Capture, gå längre och hårdare i differentieringen av reseavdraget eller undanröja byråkratiska hinder för småskalig grön elproduktion.

Satsningar på Carbon Capture är klimatpolitik som gör skillnad på riktigt. Vi hoppas att Liberalernas landsmöte till helgen ställer sig bakom den här ambitionen. Vi kräver att Liberalerna agerar modigt och offensivt nu, inte senare. 


Christoffer Karlsson, vice förbundsordförande och klimatpolitisk talesperson, Liberala ungdomsförbundet
Christoffer Heimbrand, andre vice ordförande och klimatpolitisk talesperson, Liberala Studenter 


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Gå med i vår opinionspanel du också

Vill du vara med och svara på Inizios undersökningar där vi tar reda på vad svenska folket tycker om olika frågor? Resultat presenteras bland annat i Aftonbladet. Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka på länken för att anmäla dig.

ANNONS

Undernäring dödar barn - din gåva kan rädda liv.

Extern länk från UNICEF

Klicka här

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Klimatförändringarna

LÄS VIDARE

DEBATT EU är nyckeln för att klara av klimatkrisen

ÄMNEN I ARTIKELN

Klimatförändringarna

Luf, Liberala ungdomsförbundet

Liberalerna

Nyamko Sabuni

Koldioxid

Klimatförändringar

Klimatutmaningen