L, toppstyrningen av lärare ett stort problem

Slutreplik från Lärarförbundet om skolan till Liberalerna

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Kravet på nationalsången i kursplanen anser Roger Haddad är vägen till en likvärdig skola. Den logiska tolkningen av det är att alla nödvändiga kunskaper måste skrivas in i kursplanerna – annars blir skolan inte likvärdig. Följden skulle bli helt orimlig, skriver Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundet, i en slutreplik.
Kravet på nationalsången i kursplanen anser Roger Haddad är vägen till en likvärdig skola. Den logiska tolkningen av det är att alla nödvändiga kunskaper måste skrivas in i kursplanerna – annars blir skolan inte likvärdig. Följden skulle bli helt orimlig, skriver Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundet, i en slutreplik.

SLUTREPLIK. Liberalerna älskar att klåfingrigt toppstyra skolan och lärarkåren. Tilltaget av dåvarande utbildningsministern Jan Björklund att för åtta år sedan skriva in kunskap om nationalsången i kursplanerna är bara ett litet exempel av många.

Lärarförbundet har inte svårt att finna brister i de nuvarande kursplanerna. Detaljnivån är för hög, många skrivningar för otydliga och de uppställda kraven korresponderar dåligt med skolans timplan, det vill säga att kunskapskraven i dag inte står i rimlig proportion till antalet undervisningstimmar.

Men Skolverkets översyn är ett steg i rätt riktning och inte heller Liberalerna verkar längre vara så attraherande av de hårt kritiserade kursplaner partiet drev i genom för åtta år sedan. Men det kan ju förtjäna att understrykas vem som bar ansvaret då.

Kravet på att nationalsången ska stå i kursplanen anser Roger Haddad är vägen till en likvärdig skola. Den enda logiska tolkningen av det är att precis alla nödvändiga kunskaper måste skrivas in i kursplanerna – annars blir skolan inte likvärdig. Följden skulle bli helt orimligt allomfattande och självinstruerande kursplaner.

Den alternativa tolkningen är att Liberalerna anser att förmågan att kunna text och melodi till nationalsången är viktigare än i stort sett alla andra kunskaper. Det är den inte. Varför skulle det vara det? Det krävs en långt gången politisk nationalism som vägvisare för att komma fram till den slutsatsen.

En likvärdig skola handlar naturligtvis inte ett skvatt om nationalsången. Det handlar om att bryta skolsegregationen genom en mer rättvis resursfördelning, om att reglera skolvalet samt att minska lärarbristen så att de enorma skillnaderna mellan skolor vad gäller andelen behöriga lärare kan minska. Här har Liberalerna ingenting att skryta med. Situationen i dag hänger ju nära ihop med politiken som fördes under de åtta år partiet hade utbildningsministerposten.

Haddad må tycka att ifrågasättanden av nationalsångens plats i kursplanerna inte hör hemma i civiliserad debatt. Men det gör det. Den absurda detaljstyrningen av svensk skola och bristen på autonomi är nämligen ett av de stora problemen. Det har Liberalerna fortfarande inte fattat.


Johanna Jaara Åstrand, Förbundsordförande Lärarförbundet


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Texten är slutreplik. Läs hela debatten här

Gå med i vår opinionspanel du också

Vill du vara med och svara på Inizios undersökningar där vi tar reda på vad svenska folket tycker om olika frågor? Resultat presenteras bland annat i Aftonbladet. Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka på länken för att anmäla dig.

Publisert:

LÄS VIDARE