Länder som förstör Östersjön ska betala

Annie Lööf: Så blir Sverige världsledande i klimatarbetet

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Sverige bör vara ledande i arbetet för en grön omställning och för en grön tillväxt. För detta krävs det en politik som stärker vår ekonomi, skriver Annie Lööf (C)
Sverige bör vara ledande i arbetet för en grön omställning och för en grön tillväxt. För detta krävs det en politik som stärker vår ekonomi, skriver Annie Lööf (C)

DEBATT. Få glömmer nog den soliga förra sommaren, de varma baden, de där kvällarna som var så ljumma att man inte ville gå in. Samtidigt upplevde vi tydligt värmens baksidor, i form av skogsbränder, algblomning och stora problem för bönder och skogsägare. I södra Europa mäter temperaturen nu redan över 40 grader och städer rustar med kylrum och evakuering. Vi bör känna pulsen ordentligt, vi upplever alla klimatförändringarna här och nu.

Konsekvenserna av ett förändrat klimat blir också än tydligare när man befinner sig på en ö i Östersjön. Omringad av ett hav vars växter och djur har sett sin livsmiljö kraftigt påverkas. Av övergödning, av plast. Semesterfirare blir dagligen påminda om att miljöförstöringen och klimatförändringarna också sker just här.

Vem vill låta sina barn simma i grumligt vatten eller äta sjuk fisk? Med dagens över 150 miljoner ton plast i haven dör hundratusentals fåglar och däggdjur till följd av nedskräpningen. Övergödningen förpestar våra hav. Naturvårdsverket menar att målen kring att minska övergödningen inte nås vare sig nationellt eller regionalt.

Mer behöver göras för att rädda Östersjön. Centerpartiet vill se ett utökat plastförbud och bättre avfallshantering av plast i hela Europa – istället för att som i dag exporteras bort eller grävas ner.

Det ska kosta att släppa ut övergödande ämnen och satsas på det internationella samarbetet för renare hav. Centerpartiet föreslår ett nytt system där de länder som smutsar ner Östersjön också får betala, inspirerat av EU:s system för handel med utsläppsrätter. Genom utsläppshandel mellan länderna som bidrar till nedsmutsningen av Östersjön ska vi få bukt med bottendöden och förorenade hav. Ett sätt att skapa ekonomiska incitament till att hitta nya sätt att minska utsläppen av övergödande ämnen.

En effektiv klimatpolitik är en klimatpolitik som skapar förutsättningar för den gröna omställningen att växa fram. Där svensk industri inte ses som ett hot utan en nyckel för grön tillväxt och internationellt ledarskap. Vi vet att svenska naturresurser är centrala i klimatarbetet. Då kan vi minska utsläppen av växthusgaser samtidigt som vi kan dra nytta av alla de fördelar som ekonomisk tillväxt medför.

Sverige bör istället vara ledande i arbetet för en grön omställning och för en grön tillväxt. För detta krävs det en politik som stärker vår ekonomi.

Centerpartiet tar nu Sverige ett steg längre i det arbetet. 100 miljoner kronor satsas på vårt initiativ i år på ny grön, miljöteknik där Sverige kan bli världsledande. Konkreta satsningar på minusutsläpp som tar bort koldioxid ur atmosfären med en teknik som kan exporteras över hela världen och halverar Sveriges utsläpp. Så kan vi nå 1,5 graders målet, så ser vi verkliga resultat, så blir Sverige en förebild i klimatarbetet.

Under förra sommarens extremtorka och bränder blev vi på nära håll påminda om att klimatförändringarna sker här och nu, och många fick en bestående klump i magen.

Centerpartiet vill att alla barns somrar ska präglas av skratt och framtidstro med härliga bad och fiske i välmående vatten.

Vi ska höja skatten på det som är dåligt för miljön och sänka den på det som är bra för Sverige. Vi ska ta tillvara på Sveriges naturresurser och innovation inom svensk industri, vi ska ge Sverige en tydlig roll i det internationella klimatarbetet. Vi ska låta svensk tillväxt bidra till minskade globala utsläpp. Det är effektiv klimatpolitik.

Annie Lööf, partiledare (C)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Läs fler artiklar i ämnet här

Publisert:

LÄS VIDARE