Bejaka ditt ursprung men bli svensk

Ebba Busch Thor: Söktrycket behöver minskas kraftigt – Sverige sticker ut i Norden

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Vi vill införa ett asylprogram från dag ett med glasklara krav på att delta i svenskundervisning, samhällsorientering och arbete. Det här kräver i sin tur att invandringen är reglerad och kontrollerad – hösten 2015 har redan visat vad som händer när den inte är det, skriver Ebba Busch Thor (KD).
Vi vill införa ett asylprogram från dag ett med glasklara krav på att delta i svenskundervisning, samhällsorientering och arbete. Det här kräver i sin tur att invandringen är reglerad och kontrollerad – hösten 2015 har redan visat vad som händer när den inte är det, skriver Ebba Busch Thor (KD).

DEBATT. Vad är mångkultur? Den frågan har diskuterats så länge i svensk inrikespolitik att det har blivit tjatigt. Den seglade upp på nytt häromveckan, när Liberalernas nya partiledare Nyamko Sabuni under ledarkampen slog fast att mångkultur inte är något önskvärt.

Vi behöver börja i en annan ände. Metadebatterna om mångkultur missar nästan alltid det mest grundläggande: Sverige finns redan. Sverige är ett gammalt land. De trötta retoriska figurerna med Karl-Oskars och Kristinas utvandring till artonhundratalets Amerika har inget med dagens svenska situation att göra.

De anlände till ett land som fortfarande höll på att skapas och utvidgas, dessutom genom att de som redan bodde där trängdes undan. En nyinflyttad familj kunde därför söka upp ett obebyggt område och sätta plogen i jorden.

Den som anländer till Sverige på 2010-talet hamnar i en helt annan verklighet. Fredrik Reinfeldt må ha sett en massa obebyggd mark under sina flygresor över Sverige, men han såg knappast något ingenmansland eftersom något sådant inte finns. Den svenska marken och skogarna ägs av någon, främst av staten. Och staten kommer knappast att låta folk ta varsin markplätt i anspråk för att bygga hus och plöja åkrar.

Alltså måste den som kommer till Sverige hitta ett annat sätt att komma in i samhället. Det här har fungerat alldeles för dåligt alldeles för länge, vilket har skapat den polarisering vi ser i dag.

För om integrationen är så svag att den som flyttar hit inte finner sin plats i samhället, samtidigt som invandringen är så stor att människor med djupa rötter i Sverige inte längre känner igen sig här, då uppstår snabbt djupa motsättningar.

Det är därför vi kristdemokrater vill ha integration från dag ett. Vi vill införa ett asylprogram från dag ett med glasklara krav på att delta i svenskundervisning, samhällsorientering och arbete. Det här kräver i sin tur att invandringen är reglerad och kontrollerad – hösten 2015 har redan visat vad som händer när den inte är det.

Vårt besked är att söktrycket behöver minska kraftigt, då Sverige sticker ut inte bara jämfört med övriga Europa utan även jämfört med Norden. Samtidigt måste även ett stramt system ha sina säkerhetsventiler för dem som faktiskt erbjuds chansen att rota sig här. Att barn kan var i samma land som sina föräldrar är en sådan ventil, som dessutom går utmärkt väl att kombinera med ett snävare mottagande än dagens.

Den centrala frågan är vilket budskap som förmedlas till den som flyr eller flyttar till Sverige. Här har den politiska inriktningen pekat fel under lång tid. Den har syftat till en slags smältdegel av kulturella uttryck som inte tar hänsyn till den historia och de traditioner som finns här.

Så har Sverige, som fick sina första trevande kvinnofridslagar redan på 1200-talet, blivit ett land där kommuner inför könsuppdelade tider i sina simhallar. Ibland med helt absurda konsekvenser, som när tvillingmamman Anna Lundin nekades inträde på Gottsundabadet i Uppsala för att en av hennes femåringar var en pojke.

Vårt besked till alla som får en ny chans i Sverige är följande: Välkomna! Vi har respekt både för er och för era erfarenheter och upplevelser. Men Sverige har också sin historia. Var stolta över och bejaka era ursprung och ursprungsländer, men bli svenskar.

Att flera kulturer ryms i Sverige är redan ett faktum. Men stat och kommuner kan inte förhålla sig neutral mellan dem. En gemensam uppsättning värderingar är en förutsättning för att samhället ska kunna hantera mångfalden.

Politiken kan inte på samma gång omfamna jämställdheten och stödja idéer om att kvinnor och män behöver hållas åtskilda.

Mångkulturalismen som politiskt projekt är mogen för slutförvaring. Nu behövs samhällsgemenskap.

Ebba Busch Thor, partiledare Kristdemokraterna


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Läs fler artiklar i ämnet här

Publisert:

LÄS VIDARE