Nu ökar invandringen – vem betalar för det?

Benjamin Dousa: I dag har Löfven och Busch Thor gått med på C och MP:s migrationspolitik

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Oavsett om man är liberal, socialdemokrat eller kristdemokrat går det inte att kombinera en välfärdsstat med fri invandring, skriver Benjamin Dousa.
Oavsett om man är liberal, socialdemokrat eller kristdemokrat går det inte att kombinera en välfärdsstat med fri invandring, skriver Benjamin Dousa.

DEBATT. De senaste femton åren har 1,6 miljoner människor fått uppehållstillstånd i Sverige, och då ingår inte de tiotusentals människor som illegalt befinner sig i landet i detta nu. Det har rapporterats förvånansvärt lite om dagens migrationspolitiska votering som gäller utökad rätt till anhöriginvandring utan försörjningskrav.

Med dagens regelverk, det vill säga den tillfälliga lagen, har asylsökande rätt till familjeåterförening för den som beviljas permanent uppehållstillstånd, vilket man får vid jobb och egen försörjning.

I förslaget som nu ligger på bordet, och som riksdagen röstat om i dag vill regeringen utöka rätten till familjeåterförening till att även gälla den som har tillfälligt uppehållstånd och status som alternativt skyddsbehövande.

Denna grupp ska enligt förslaget i likhet med vad som gäller för flyktingar vara befriade från försörjningskrav under vissa förutsättningar. I praktiken innebär det att den som ämnar ta hit släktingar inte längre behöver garantera tak över huvudet och försörjning för den som kommer hit, det ansvaret åläggs i stället svenska skattebetalare.

I praktiken har såväl Socialdemokraterna som Kristdemokraterna gått med på Centerpartiets och Miljöpartiets migrationspolitik, där invandringen kommer att öka, utan att ett enda förslag om att få ned kostnaderna nämns. Sverige kommer återigen att bli ett av de mest attraktiva länderna att komma till, och de reguljära nivåerna kommer därmed att öka.

Oavsett om man är liberal, socialdemokrat eller kristdemokrat går det inte att kombinera en välfärdsstat med fri invandring, därför är det ohederligt att öka invandringen utan att minska kostnaderna.

Exakt vilka effekter detta får vet ingen. Redan för flera månader sedan var det anmärkningsvärt att den socialdemokratiska migrationsministern Morgan Johansson försökte gömma en opublicerad rapport från Migrationsverket enligt vilken kostnaderna väntas öka rejält. Migrationsverket räknar med närmare en halv miljard i direkta kostnader, därutöver tillkommer kostnader som stat, kommuner och regioner får stå för.

Moderata ungdomsförbundet har vid flera tillfällen föreslagit kraftigt kapade kostnader för invandring, både vad gäller migration och integration. Exempelvis anser vi att bidragssystemen inte ska tas för givet, utan bara finnas tillgängligt för dem som kvalificerat sig genom att jobba och betala skatt. Dessutom vill vi begränsa rätten till tolk – en rätt som knappast finns i något annat land i världen men som i Sverige gäller hur länge som helst och hur mycket som helst.

Tyvärr saknas helt denna typ av förslag i den framlagda propositionen.

Sveriges välfärdsstat borde ses som ett försäkringssystem. Premier betalas in av förvärvsarbetare som därmed garanteras ett skyddsnät. Det är inte svårt att förstå att om alla fick ta del av utbetalningarna utan att betala in premierna, just det som händer med det svenska mottagandet nu, krackelerar till slut systemet.

Mottagandeersättningen som betalas ut till asylsökande borde sänkas, eller tas bort helt, och grundskyddet i pensionssystemet borde rimligen inte garanteras den som aldrig jobbat i Sverige. Vuxna människor måste förväntas sköta sin egen försörjning.

Moderaternas förslag om nationella krav på motprestation för att få socialbidrag och ett bidragstak borde också inkluderats i uppgörelsen. Det ska inte gå att ha som affärsidé att permanent försörja sig på andras bekostnad.

Om vi tror på människors förmåga att ta ansvar för sina egna liv måste vi möjliggöra för dem att stå på sina egna ben i stället för att vara beroende av det offentliga.

Att ställa krav är också att bry sig. Genom att öka incitamenten till egen försörjning kan fler komma i jobb och bli en del av samhället.

Därför är vänsterregeringens hållning i migrationsfrågan ohållbar; generös asyl- och anhöriginvandring går inte att kombinera med en generös välfärdsstat till allt och alla.

Kraftigt höjda migrations- och integrationskostnader göder de krafter som regeringen säger sig vilja begränsa. Det är inget annat beklagligt att S, V, MP, C, L och till och med KD röstar för kraftigt höjd invandring utan att ta ansvar.

Regeringen borde i stället arbeta fram långsiktiga förslag som minskar kostnaderna och värnar skattebetalarnas pengar.


Benjamin Dousa, förbundsordförande MUF


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE