Utan mångkulturen hade vi varit fattiga

Advokat: De som är emot mångkultur är emot svenska värderingar

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Vad hade hänt om Sverige tidigt valt att vara ett monokulturellt samhälle? Jo, rimligen att vi hade varit fattigare både på pengar och kultur och att vi fortfarande levt i en monarki. Hur konstigt det än kan låta är nämligen vare sig demokrati, potatis, pizza, polka, fotboll, rock´n´roll eller kåldolmar något som vi svenskar funderat ut. Det är något vi hämtat från andra kulturer, skriver Michael Pålsson, advokat.

TT/GETTY

DEBATT. Med ett mångkulturellt samhälle avses ett samhälle där olika kulturer samlas sida vid sida inom ett visst land, i en gemensam politisk enhet. Det mångkulturella samhället behandlar alla medborgare lika, oavsett etnisk och kulturell bakgrund, och har respekt och tolerans inför de kulturella skillnader som förekommer.

För en frihetsälskande person är det mångkulturella samhället en absolut nödvändighet eftersom alla människor enligt detta synsätt får leva som han eller hon vill, så länge vederbörande inte inskränker någon annans frihet.

Sverige är på goda grunder ett mångkulturellt samhälle. I själva verket är vi så mångkulturella att det är inskrivet i en av Sveriges grundlagar, Regeringsformen.

I Regeringsformens första kapitel slås nämligen fast att den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning, och att den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet. Vidare fastslås att den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten.

Eftersom detta finns inskrivet i svensk grundlag är det ett rimligt antagande att mångkultur återspeglar svenska värderingar. En märklig konsekvens är därför att den som agiterar mot det mångkulturella samhället, följaktligen också propagerar emot svenska värderingar och för en ändring av grundlagen.

Mångkultur är emellertid inte alltid lätt. Alla kulturella yttringar är nämligen inte i samklang med svenska värderingar. Exempelvis är barnaga emot svenska värderingar. Om detta går att läsa i Brottsbalken. Även könsstympning av kvinnor går emot svenska värderingar, vilket går att läsa i Lag med förbud mot könsstympning av kvinnor.

Det finns dessutom en mängd andra kulturella yttringar som strider mot svenska värderingar såsom de är uttryckta i svensk lag inkluderat hedersförtryck och månggifte, könsdiskriminering och diskriminering mot homosexuella med mera. Men detta är en fråga om huruvida vissa värderingar inom en kultur är acceptabla eller inte – det är inte en fråga om för eller emot mångkulturen i sig.

Vad hade hänt om Sverige tidigt valt att vara ett monokulturellt samhälle? Jo, rimligen att vi hade varit fattigare både på pengar och kultur och att vi fortfarande levt i en monarki. Hur konstigt det än kan låta är nämligen vare sig demokrati, potatis, pizza, polka, fotboll, rock´n´roll eller kåldolmar något som vi svenskar funderat ut. Det är något vi hämtat från andra kulturer.

Det är nämligen ofta så ny kunskap föds. Influenser utifrån och egensinniga människor som går utanför ramen. Knappast genom isolering och likriktning. Utan mångkultur hade vi vare sig haft Abba eller Avicii. Utan mångkultur hade vi varit fattiga.

Jag har ofta funderat över om monokulturens agitatorer övervägt hur det vore att leva i en verklig monokultur och om det verkligen är en sådan kultur de vill ha. Tänk till exempel hur det skulle vara att leva som öppet kristen eller ateist i Saudi Arabien. Den kristne hade blivit förföljd och ateisten dömd till döden. En annan monokultur är Kina som har cirka en miljon muslimska Uigurer fängslade i kinesiska "omlärningsläger".

Är det verkligen så mångkulturens fiender vill ha det? Och vem ska i så fall bestämma vilken kultur som ska råda? Exempelvis kan det på goda grunder ifrågasättas om det är i enlighet med svensk kultur att fira jul i Thailand eller att förfäkta Bibelns skapelseberättelse före den bevisade och pågående evolutionen.

Och hur ska vi se på mexikansk taco och belgisk moules frites? Golf och bikini? Ska vi förbjuda dessa kulturyttringar i lag och dessutom ändra svensk grundlag så att den offentliga makten inte längre ska utövas med respekt för alla människors lika värde och dessutom utan respekt för den enskilda människans frihet och värdighet? Vad menar monokulturens agitatorer egentligen?

Det mångkulturella samhället är det sämsta samhället som finns – bortsett från alla andra.

Michael Pålsson, advokat


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Läs fler artiklar i ämnet här

LÄS OCKSÅ

DEBATT Bejaka ditt ursprung men bli svensk

LÄS OCKSÅ

DEBATT Lugn, du behöver inte ditt ”Jimmie moment”

LÄS OCKSÅ

DEBATT Mångfald kräver gemensam etik

Publisert: