Fina ord om att barn ska få läsa räcker inte

Debattören: Biblioteken måste få rätt resurser av er politiker

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Många folkvalda i olika partier sjunger bibliotekens lov. Samtidigt är det provocerande tomt på förslag. Biblioteken måste få rätt resurser om vi ska ge barnen goda läsvanor, skriver Karin Linder.
Många folkvalda i olika partier sjunger bibliotekens lov. Samtidigt är det provocerande tomt på förslag. Biblioteken måste få rätt resurser om vi ska ge barnen goda läsvanor, skriver Karin Linder.

DEBATT. ”Känner ni Gittan? Hon som i Pija Lindenbaums fantastiska bilderbok gick vilse i skogen och träffade gråvargarna.”

Det var i 2015 år regeringsförklaring som Stefan Löfven talade om vikten av läsning. ”Få saker är så viktiga och enkla som att läsa för våra barn” deklarerade statsministern.

Fyra år senare är det höst och rapporterna duggar tätt. Statens medieråd, Internetstiftelsen med flera har gjort sina årliga statistiska avstämningar. Läsning, och framförallt barns läsning, har stått i fokus.

Kanske är det just det faktum att vi lär oss läsa under barndomen och har en personlig, ofta lustfylld, erfarenhet av läsningens magi som gör att rapporter om förändrad eller minskad läsning skapar oro, panik och krav på snabba åtgärder.

Undersökningar har i flera år visat att barn och ungas läsande förändrats och att läsandet och läsförmågan sjunker. Läsförmåga är en absolut förutsättning för att vara delaktig i samhället. Halkar läsförmågan efter i vissa grupper skapas klyftor mellan individer och grupper. Skillnader som består hela livet.

Att lära sig läsa är ett stort steg mot självständighet och vuxenliv. Men det tar tid och är en kunskap som måste underhållas. Lösningen på detta är inte att ropa kris och panik, utan att jobba långsiktigt.

De svenska folkbiblioteken har uppdraget att arbeta läsfrämjande. Detta görs utifrån bibliotekariens expertis och lokala förutsättningar. Flera folkbibliotek samarbetar med förskolor för att tidigt bidra till språkutveckling. Projektet Bokstart görs gemensamt av folkbibliotek och barnhälsovård för att stötta föräldrar med små barns språkutveckling.

Folkbiblioteken ger oss alla enkel tillgång till medier i olika format och språk, oavsett funktionsförmåga. Barnbibliotekarierna på folkbiblioteken hjälper barn och unga in i läsandet och vidare i den egna läsutvecklingen utanför skolan. Under 2017 stod biblioteken för hela 69 procent av de läsfrämjande insatserna under läslovet.

Snart är det läslov igen och förhoppningsvis skapas det under denna vecka nya läsvanor genom alla de insatser biblioteken erbjuder. Men, herr statsminister, för att fler ska lära känna Gittan krävs både strategi och taktik.

Regeringen har lovat att Läslyftet ska genomföras. Det är bra. Men det räcker inte.

Sverige har en lång bibliotekstradition med institutioner byggda på kompetens och erfarenhet. Biblioteksväsendet är uppbyggt för att ge individen professionellt stöd genom hela livet. Det är en unik kedja av bibliotekarielett arbete, från det att vi utvecklar språket, till ålderdomens läsande. När vi lärt känna Gittan ska vi utvecklas vidare i läsandet.

För att biblioteken ska fylla den funktionen framgångsrikt krävs en god bemanning. Biblioteken måste ges rätt resurser. Vackra ord räcker inte. Sverige behöver utbildade bibliotekarier i skol- och folkbibliotek. Vi behöver fler utbildade barnbibliotekarier.

Vi behöver helt enkelt en framåtsyftande bibliotekspolitik. Tyvärr får vi mest ta del av rapporter om neddragningar och sänkta ambitioner. Samtidigt sjunger väldigt många folkvalda, i olika partier och i olika politiska församlingar, bibliotekens lov. Det är provocerande tomt på förslag. Deklarationer blir till meningslösa ord och skapar inga läsmirakel.

En bra början för beslutsfattare som vill arbeta framåtsyftade är: Besök ert lokala folkbibliotek under läslovet! Ta fram en långsiktig politik för läsfrämjande och bibliotek. Då tar ni ert ansvar för att fler ska lära känna Gittan.


Karin Linder, generalsekreterare Svensk biblioteksförening


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Gå med i vår opinionspanel du också

Vill du vara med och svara på Inizios undersökningar där vi tar reda på vad svenska folket tycker om olika frågor? Resultat presenteras bland annat i Aftonbladet. Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka på länken för att anmäla dig.

Publisert:

LÄS VIDARE