ÅSIKT

Vi kan inte ta ansvar för strippreklamen

Replik från Reklamombudsmannen om att näringslivet inte kan ta ansvar för reklam för stripteaseklubbar

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Reklam kan fällas som könsdiskriminerande när kvinnor eller män framställs som rena sexobjekt och kan anses kränkande, som när en kvinna framställs som ett sexobjekt och det saknas koppling mellan detta och produkten, skriver Reklamombudsmannen.

REPLIK. Stiftelsen Reklamombudsmannen är näringslivets självreglering av reklam. Syftet är att höja etiken i reklam genom att pröva om reklam strider mot Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler). Några sanktioner kan inte en stiftelse besluta om.

I reglerna står att reklam inte får vara könsdiskriminerande. Det gäller reklam som framställer kvinnor eller män som rena sexobjekt och kan anses kränkande, som när en kvinna framställs som ett sexobjekt och det saknas koppling mellan detta och produkten.

Men det bedöms sällan som könsdiskriminerande om det finns en koppling mellan hur en person framställs och själva produkten, till exempel för modeller i reklam för underkläder.

Denna bedömning gäller även striptease, som inte är olagligt och ingen lag begränsar reklam för detta. Reklamombudsmannens opinionsnämnd har i två fall friat reklam för striptease eftersom den avspeglar tjänsten.

Tre gånger har dock reklam för striptease fällts som könsdiskriminerande. Reklamen har genom de avbildade kvinnornas klädsel i kombination med pose ansetts gå längre än vad som är motiverat. Att reklamen synts på ett påträngande sätt i det offentliga rummet bidrog.

Grunden för självreglering är att aktörer tar ett eget ansvar för etisk reklam, vilket de flesta gör. Om aktörer väljer att inte följa besluten kan självreglering inte nå längre. Det blir då upp till beslutsfattare att överväga lagreglering rörande frågan om reklam för striptease i det offentliga rummet.

Elisabeth Trotzig, reklamombudsman

Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

ARTIKELN HANDLAR OM