ÅSIKT

Kom igen – vi unga kan fixa det här!

SSU: Här är områdena där S, C och L kan enas i en regering

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: Lotte Fernvall, Urban Andersson
SSU är redo för en mittenregering som står upp för Sveriges anständighet. Jag hoppas att LUF och CUF är beredda att göra detsamma. Tillsammans skulle vi kunna ta täten och visa hur man beter sig som de vuxna i rummet, skriver Philip Boström, SSU.

DEBATT. Debatten kring regeringsbildningen borde handla mer om vad ett bredare samarbete över blocken skulle kunna möjliggöra i praktiken.

Medan moderpartierna håller presskonferenser har ungdomsförbunden möjlighet att lägga partipolitisk prestige åt sidan och formulera lösningar på de utmaningar som vår ungdomsgeneration står inför. Vi kan visa hur man är de vuxna i rummet.

Det ligger i partipolitikens natur att belysa det som skiljer våra olika partier åt. Det är inga konstigheter. Men de sakpolitiska skillnaderna får aldrig hindra anständiga och pragmatiska partier från att stå upp för grundläggande värderingar och ta ansvar för att hitta gemensamma lösningar på Sveriges utmaningar. För behovet av anständighet och ansvarstagande partier är större än någonsin.

Att Sverigedemokraterna gick framåt i valet, innebär att det inte finns ett tillräckligt stort regeringsunderlag i något av de traditionella blocken. Men det innebär inte att Sverigedemokraterna, ett rasistiskt parti med nazistiska rötter, automatiskt måste ges ett avgörande inflytande över svensk politik. Vi unga har varken råd med en regering som sitter i Jimme Åkessons knä inför varje budgetomröstning, eller att den politiska utvecklingen på viktiga områden blir stillastående de kommande åren för att våra partier inte kan ta större ansvar och samarbeta med varandra.

Därför vänder jag mig nu till mina ordförandekollegor i CUF och LUF. I flera sakfrågor håller vi inte med varandra. Men låt oss lyfta blicken och erkänna att Sverige står inför ett historiskt vägskäl som är betydligt större och viktigare än enskilda sakfrågor. Nu måste vi gemensamt stå upp för och försvara det mest grundläggande och hotade i vår demokrati: respekten för alla människors lika värde.

Trots politiska skillnader förenas vi i att vilja stå upp mot högerextremism och att lösa de utmaningar som vår ungdomsgeneration står inför. Därför borde debatten kring regeringsbildningen handla mindre om spelteori och mer om vad ett stärkt samarbete mellan våra partier skulle kunna skapa för möjligheter för oss unga.

Och det finns flera områden där vi skulle kunna hitta en bred samsyn mellan våra partier:

 • Skattesystemet
  Sveriges skattesystem liknar idag ett lapptäcke. Sedan den förra skattereformen har flera avsteg gjorts vilket urvattnat systemets transparens, överskådlighet och legitimitet. SSU och LUF har vid tidigare tillfällen lagt fram gemensam förslag till ny skattereform.

 • Landsbygden
  Under alldeles för lång tid har svensk landsbygd varit nedprioriterad och eftersatt, något inte minst CUF brukar framhålla. Nu behövs en gemensam plan för hur vi ska garantera goda förutsättningar för välfärd, näringsliv och kompetensförsörjning i hela Sverige.

 • Skolan
  Det svenska utbildningssystemet har varit utsatt för en politisk dragkamp i snart 30 år. Nu finns chansen att komma överens om hur vi hittar ett rättvist och hållbart betygssystem, hur vi ökar likvärdigheten och förbättrar den statliga styrningen.

 • Jämställdheten
  I en tid då konservativa idéer är på frammarsch behövs en bred uppslutning kring en progressiv jämställdhetspolitik som sätter kvinnors lika rättigheter och möjligheter i fokus. Här finns i många avseenden större chanser att enas mellan våra partier än inom borgerligheten.

En ny mittenregering skulle naturligtvis stöta på flera svårigheter - men även stora möjligheter. Det finns en rad områden där Sveriges potential idag hindras på grund av ideologiska skygglappar och politisk prestige från både höger och vänster.

En mittenregering skulle både kunna mota fascismen och ge våra partier en historisk chans att överbrygga gamla låsningar och istället lägga grunden för nya lösningar.

SSU är redo för en mittenregering som står upp för Sveriges anständighet och som söker långsiktiga lösningar på de utmaningar som vår ungdomsgeneration står inför. Jag hoppas att LUF och CUF är beredda att göra detsamma.

Tillsammans skulle vi kunna ta täten och på riktigt visa hur man beter sig som de vuxna i rummet.


Philip Botström, förbundsordförande SSU


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

ARTIKELN HANDLAR OM