ÅSIKT

Vanvårdade barn ett minne blott?

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Äntligen ska det ske!!!! Vi ska få stopp på vanvården i det här landet. Barn, missbrukare och handikappade som i dag riskerar att vanvårdas på institutioner över hela landet ska få hjälp. Regeringen tar nämligen krafttag och bildar en ny myndighet!

Tänk så bra!

Tidigare hade Länsstyrelsen överbyråkrater som kontrollerade att ingen skulle vanvårdas. Men nollvisionen uppnåddes aldrig. Vanvården fortsatte och därför föreslås att en myndighet ersätter de 21 länsstyrelserna.

Tänk så klokt. Antalet statliga övervakare kan säkert tredubblas i denna byråkratiska miljö som myndighetsstrukturen innebär. Kjell Stridsman som leder utredningen som föreslår den nya myndigheten menar att detta steg är en rättssäkerhetsfråga för utsatta grupper.

Jag kan bara instämma. Vad gjorde vi utan detta fantastiska utredningsväsende som alltid har förslag på en ny myndighet? Förstå vad pengar vi spar. Tänk om regering och riksdag skulle vara tvungna att prioritera omsorgen och satsa så mycket pengar att vanvården inte existerade.

Vad skulle inte det kosta? Dessutom skulle det innebära ökade resurser för den offentliga sektorn. Hur skulle det se ut i privatiseringens tidevarv? Jag bara frågar.

Det absolut billigaste är en ny myndighet. Halleluja för ännu en generaldirektör!

Lotta Gröning

ARTIKELN HANDLAR OM