ÅSIKT

Följ mig, kvinnor!

DEBATT

Maud Olofsson visar sin väg mot ökad frihet och jämställdhet

Jag är feminist. För mig innebär det dels att skapa lika villkor för kvinnor och män men också att skapa maximal frihet för kvinnor i dagens Sverige.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Alltför länge har feminismen definierats av vänsterns kvinnor som Gudrun Schyman och Mona Sahlin.

Det har varit mycket ord och lite verkstad. Många demonstrationståg, lite handling och framför allt fel åtgärder.

Det är därför dags för ny stor debatt om kvinnors frihet. En debatt som kommer föras av mig och andra borgerliga feminister, fokuserad på moderna lösningar som gör skillnad i kvinnors vardag.

Sverige har inte längre råd att blunda för ojämställdheten, vi har alltför många förlorade jämställdhetsår bakom oss.

Att kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter på alla livets områden har varit det övergripande målet i jämställdhetspolitiken ända sedan 1994.

Och det räcker att titta på 12 år av vänsterstyre för att avslöja bristerna. Lönegapet mellan män och kvinnor har ökat. Andelen kvinnliga företagare ligger kvar på samma nivå som 1994. Arbetsmarknaden är fortfarande starkt könssegregerad och andelen kvinnliga chefer ligger kvar på 25-35 procent.

Samtidigt ökade kvinnors andel av sjukskrivningar och förtidspensioneringar, medan männens andel minskade. Nu är det därför dags att tänka nytt.

Vänstern har alltför länge låst in kvinnor i system som snarare hindrar kvinnors frihet än gör dem fria. Man har visserligen sagt att kvinnor ska få arbeta, men alltför många är hänvisade till enbart en arbetsgivare, den offentliga sektorn.

Visst ska kvinnor få göra karriär men att få hjälp med tvätten eller städning beskrivs som att kvinnor ”vill köpa sig fria”. Den förda politiken har bara lagt på mer jobb på kvinnors axlar och lösningarna som underlättar livspusslet har lyst med sin frånvaro.

Följden blir att många kvinnor drabbas av utmattning och sjukskrivningar, det priset är inte jag beredd att betala. Här behövs rehabilitering, snabbare hjälp och uppföljning, men framför allt behövs en politik som gör det möjligt att få livspusslet att gå ihop.

I början av sommaren införde regeringen ett avdrag för hushållstjänster, en reform som skapar nya företag och jobb och som framför allt ger människor mer tid över till annat än tvätt, städning och disk.

Under mitt första år som näringsminister har jag genomfört en rad förslag för att öka kvinnors företagande. Skattelättnaderna för hushållstjänster är bara en del. Förutom att 100 miljoner satsas direkt på kvinnors företagande ska arbetsgivaravgiften sänkas i delar av tjänstesektorn, taket för mikrolån har höjts och regeringen har satsat pengar på att stödja dem som vill ta över verksamhet från offentlig sektor. Dessutom har inkomstskattesänkningen i form av jobbavdraget gjort det möjligt för fler kvinnor att leva på sin lön. Att skapa större ekonomisk frihet är en prioriterad jämställdhetsfråga.

Men allt detta räcker inte. Vi har fortfarande för få kvinnor som driver företag, för få kvinnor i bolagsstyrelser, för få kvinnor i politiska maktpositioner och för få kvinnor med höga inkomster och fasta jobb. Vårt ojämställda samhälle får stora konsekvenser och den outnyttjade potentialen är enorm.

Nu fortsätter arbetet. I dag börjar centerpartiets stämma, där finns jämställdhetsförslagen med i varje del av vår politik, vi tar krafttag för att jämställdhet ska genomsyra hela vårt arbete.

Bland annat föreslås utökade möjligheter för avknoppning inom vården, ökade satsningar på kvinnors företagande genom forskning och frigörande av riskkapital. Dessutom föreslås en översyn över hur reglerna påverkar uttaget av föräldraförsäkring och att föräldrapenningsdagarna ska kunna överlåtas till en närstående person.

Den röda tråden i alla våra förslag är frihet. Kvinnor är ingen homogen grupp som vänstern ofta vill hävda. Vi vill ha samma frihet som män att välja hur vi vill leva våra egna liv. Det finns ingen kollektiv lösning som gör alla kvinnor glada och lyckliga.

Jag lägger min energi och mitt engagemang på konkreta förslag, som steg för steg förbättrar jämställdheten. Det är inte genom knutna nävar och gammeldags lösningar som kvinnor blir friare. Vänstern har under lång tid stängt dörrar för kvinnor, nu tänker vi öppna dem, det är dags för den samlade borgerligheten att ta fighten om feminismen. Sverige har inte råd att vänta längre.

Foto: Maud Olofsson, partiledare, Centerpartiet, vice statsminister och näringsminister.

Dagens debattör

Maud Olofsson