ÅSIKT

”Utlandsflytt kan bli dyrt”

DEBATT

Ana Maria Narti: ”Risk för dubbel beskattning på grund av alla blanketter”

Snälla EU-vänliga ministrar Anders Borg och Cecila Malmström, vad händer med rörelsefriheten inom EU?

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: Skattesmäll Ta riktigt reda på vilka blanketter som ska vara ifyllda innan utlandsflytten och vilka villkor som gäller i det nya hemlandet, skriver dagens debattör Ana Maria Narti.

Skattemyndigheterna i Sverige har på egen hand avskaffat den.

En svensk blivande pensionär informerar Skatteverket om att han har bosatt sig i en liten fransk by, vilket han också bevisar med officiellt intyg undertecknat av den lokala borgmästaren.

Han får snabbt veta från folkbokföringen att han inte längre är mantalsskriven i Sverige. Samtidigt informeras han av Skatteverkets taxeringsansvariga att han måste bevisa att han nu betalar skatt i Frankrike, annars kommer hans pension och hans pensionsförsäkringar att automatiskt beskattas i Sverige. Flera hårresande blanketter kräver – ungefär så som man gjorde under den värsta kommunisttiden i Östeuropa – att han en gång till ska deklarera allt han äger, som om han inte redan hade gjort det i maj innan lämnade Sverige, och hur han bor, vilka familjeförhållanden han lever i. Och ett särskilt papper, tryckt på flera europeiska språk, kräver att franska skattetjänstemän ska intyga att den nye invånaren betalar skatt inom det givna området.

Det råkar dock vara så att skattesystemet i Frankrike är annorlunda byggt än det svenska. Skatten på inkomst 2007 betalas retroativt vid deklarationstid 2008 – varken källskatt eller preliminär indragning existerar i franska skattelagar. Det är ytterst svårt att få intyg på att man ska betala pensionsskatt och boendeskatt ett år före deklarationstid.

Tre olika skattetjänstemän beklagar att de inte kan hjälpa sin nya granne: det vore fel att intyga något om en skatt som inte ens har erlagts. Detta skulle kunna kosta dem jobbet.

De svenska skattemyndigheterna kräver alltså att skattetjänstemän i Frankrike begår tjänstefel! Skatteverket i Sverige beslutar uppenbarligen om hur franska lagar och regler ska tillämpas!

Den nämnda blivande pensionären riskerar inte enbart att under ett och ett halvt år dubbelt beskattas, han hamnar i total osäkerhet när det gäller de rättigheter som garanteras en vanlig skattebetalare i Sverige eller Frankrike, ändå räknas han som svensk skattebetalare. Både hans pension och hans pensionsförsäkringar krymper, och när han börjar lägga undan pengar för den franska skatten kan hans skatt överstiga 40 procent.

Alltså: en äldre person som hela livet har arbetat och betalat skatt i Sverige straffas hårt om han/hon vill bosätta sig i annat EU-land. Detta sker utan hänsyn till det faktum att en utflyttad person inte längre belastar den svenska offentliga sektorn med allt som omsorg och vård kan kosta.

Huvudpersonen i min berättelse är en pensionär men frågan är vad som händer med folk som arbetar eller studerar i Frankrike: kräver skattemyndigheten också från dem bevis på att de från första bosättningsdagen betalar skatt i det nya landet? Skattedeklarationer för 2007 läggs fram i Frankrike först under 2008.

En rolig detalj finns i hela berättelsen: av tradition undviker tjänstemän i den franska offentliga sektorn att över huvud taget personligen underteckna sina beslut. Det pågår en stor diskussion kring president Sarkozys försök att ändra denna tradition. Men det svenska skatteverket verkar berett att reformera de franska tjänstemännens arbetssätt! Känner EU-ministern Cecilia Malmström till denna reform? Vad tycker finansminister Anders Borg om Skatteverkets frågeformulär?

Principen om den fria rörligheten borde garantera människornas rätt att bestämma över sina liv. Skatteverkets agerande bör bli föremål för en grundläggande undersökning vid EU-domstolen.

Ana Maria
Narti