ÅSIKT

Därför går journalisterna på SVT, SR och UR i strejk

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Många unga drömmer om att bli radio- eller TV-journalister. Men verkligheten är inte så glamourös som många tror. Var fjärde medlem i Journalistförbundet under 40 år saknar fast jobb. De är vikarier, projektanställda eller har någon annan form av tillfällig anställning. Jobben innebär alltför ofta hög stress, inhumana arbetstider och otrygga anställningar.

Det är bakgrunden till att strejk nu hotar på Sveriges Television, Sveriges Radio och Utbildningsradion.

I förhandlingarna om nya kollektivavtal vill arbetsgivarna införa ”allmän visstid”, ytterligare en otrygg anställningsform som dessutom kan användas mer eller mindre obegränsat. Det skulle öka otryggheten ytterligare och försämra en redan dålig arbetsmiljö.

Journalister med otrygga anställningar har svårt att kräva rimliga arbetsvillkor, bra scheman och god arbetsmiljö. Otrygga anställningar äventyrar kvaliteten i journalistiken. Det drabbar allmänheten. Anställningstryggheten är den viktigaste frågan för radio- och tevejournalisterna.

Journalistklubben på TV4 AB har räknat ut att 40 procent av journalisterna där saknar fast jobb. Exempel på hur deras arbetsmiljö ser ut finns i en annan undersökning som genomfördes hösten 2006.

Var tredje journalist som arbetar natt eller tidiga morgnar tvingas ta till sömntabletter för att klara sin tillvaro. Närmare 70 procent av journalisterna har svårt att kombinera arbetstiderna med familj och socialt umgänge. 74 procent anser att deras sömnproblem påverkar förmågan att göra ett bra jobb.

På TV4 AB – rikskanalen i Stockholm – har journalisterna ändå hyggliga löner. Det gäller inte för anställda i lokalteve, TV4 Sverige, där en kvalificerad tevejournalist tjänar i snitt 23 675 kronor. Det är 6 000 kronor under den svenska privattjänstemannens genomsnittslön.

Dålig arbetsmiljö, otrygga villkor och usla löner riskerar att bli en gemensam nämnare i hela mediebranschen. I förlängningen är det ett hot mot demokratin.

Anna Bubenko, journalistklubben Sveriges Radio
Cjell Fransson, journalistklubben TV4 Sverige
Sara Stenman, journalistklubben TV4
Rino Rotevatn, journalistklubben Sveriges Television