”Stoppa Plymouth-brödernas sektskola”

Humanisterna: Staten finansierar mentala övergrepp på utsatta barn

LEVER ISOLERAT Plymouth-bröderna ägnar sig åt extrem bibeltolkning. Att de får starta en friskola är missbruk av religionsfriheten, skriver dagens debattörer.

Den 23 juni meddelande länsrätten att det är fritt fram för den kristna sekten Plymouthbröderna att starta en egen friskola.

Skolverket kan överklaga men väljer att tiga still. Det utgör ett flagrant exempel på missbruk av religionsfriheten i Sverige.

Med statens goda minne legitimeras systematiska mentala övergrepp på barn, finansierade av skattemedel. Plymouthbröderna i Småland består i dag av ungefär 400 personer, internationellt har sekten cirka 40 000 anhängare.

Utmärkande för sekten är medlemmarnas extrema bibeltolkning och isolerade livsstil. Världen betraktas som alltigenom ond, antikrist regerar och hotar ständigt att lura de troende från den Rätta Vägen. Plymouthbröderna får därför inte umgås med ”otrogna”, inte äta tillsammans med dem eller bo i samma byggnader som dem. De får inte vara med i föreningar eller delta i allmänna val, eftersom antikrist kontrollerar det världsliga styret.

Sekten väntar på Jesu snara återkomst och förbereder sig för domedagen. Mannen är familjens överhuvud. Gifta kvinnor får inte arbeta och homosexualitet kommer från djävulen. Gud skapade människan för 6 000 år sedan, evolutionen är en bluff skapad av antikrist för att leda människan bort från Gud. Radio, tv, film och internet är redskap för djävulen och får inte användas.

När barnen i församlingarna fyller tolv år får de ”välja”: är du med oss eller mot oss? Det barn som väljer att ifrågasätta sekten utesluts ur gemenskapen och får inte ens äta tillsammans med sin familj. Sekten Plymouthbröderna är så extrem att den får Livets ord att framstå som lättmjölkskristna.
Sekten Plymouth-

bröderna är så extrem att den får Livets ord att framstå som lättmjölks-

kristna.

I religionsfrihetens namn anser nu länsrätten att denna sekt är lämpad att driva en skola för barn och ungdomar. Skolan väntas starta i augusti. Vad tror länsrätten att barnen kommer få lära sig när läroplanen går stick i stäv med sektens dogmer? Tror länsrätten att sekten på skoltid kommer att undervisa barnen i evolutionsläran och det svenska demokratiska styrelseskicket för att sedan, så fort lektionen är över, tala om att Gud skapade jorden för 6 000 år sedan och att det är en synd att rösta i allmänna val?

De barn som växer upp hos Plymouthbröderna får inte ha kompisar utanför sekten. De spelar varken knattefotboll i fotbollsklubben eller blockflöjt i kommunala musikskolan. För dessa barn har den kommunala skolan hittills varit ett fönster mot världen, en öppning ut mot ett normalt umgänge med andra jämnåriga. Nu täpps detta andningshål till, med bistånd av Skolverket och länsrätten.

Man frågar sig hur lättledd och naiv en statlig myndighet och en domstol får vara? Det som nu förbereds är inget mindre än ett skattefinansierat mentalt övergrepp på en redan utsatt grupp barn.

Beslutet är dessvärre ingen tillfällighet. Det är konsekvensen av en alltför generös friskolelagstiftning. Sverige utmärker sig som ett land där barn kan placeras i skattefinansierade religiösa skolor, utan att myndigheterna i praktiken kan kontrollera vad som egentligen försiggår där.

Barn är på många sätt en gåva, men vi vuxna äger dem inte. Barn är egna individer, med egna rättigheter. De har rätt till en allsidig och objektiv undervisning som vilar på vetenskaplig grund, även om de haft oturen att födas in i en religiös sekt.

Om Barnkonventionen över huvud taget tas på allvar i Sverige, om barnens rätt har någon relevans i vårt land, är detta helt oacceptabelt. Länsrättens beslut måste omedelbart överklagas. Och om det inte sker, måste regeringen omgående ta initiativ till en lagändring. Låt alla barn gå i en skola som uppmuntrar kritiskt och självständigt tänkande, som präglas av demokratiska värderingar och en vetenskaplig grundsyn. Ge dessa barn en chans att upptäcka världen som den är!

Dagens debattörer

Den extrema sekten Plymouthbröderna har fått tillstånd av länsrätten att starta friskola och indoktrinera våra barn. Detta beslut måste överklagas – men Skolverket tiger. Alla barn har rätt till en skola som baseras på vetenskapliga fakta, skriver Christer Sturmark, Morgan Johansson och Ia Modin.