Debatt

V(i) satsar stort på miljön

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Lars Ohly och Wiwi-Anne Johansson: Företag utnyttjar klimatförändringarna för sina egna ekonomiska intressen

Larmrapporterna om klimatförändringarna kommer nu slag i slag. I samma takt växer allmänhetens och medias intresse för denna globala ödesfråga. Det är bra. Det är bra att hotet mot vår planet äntligen tas på allvar och att det uppstår ett tryck från allmänheten på politiker att gå till handling.

Samtidigt ger det en bitter smak i munnen att näringslivet nu utnyttjar oron för klimatet för att främja sina egna ekonomiska intressen. Att Eons och Electrolux direktörer här på Aftonbladets debattsida använder miljöargument för att göra reklam för sina produkter är pinsamt.

Men mer allvarligt är att vi nu ser att oron för klimatförändringarna tas som intäkt för att bygga ut kärnkraft och vattenkraft.

Häromdagen krävde bland andra elbolaget Eon att miljöbalken ses över, så att de skyddade nationalälvarna i Norrland kan komma ifråga för vattenkraft. Skogsbolaget Stora Enso är inne på samma spår och framhåller klimatutmaningen som en anledning att bygga ut vattenkraften.

Att på detta vis använda klimathotet som förevändning för att exploatera våra skyddade älvar är oacceptabelt. I ett läge då forskare beräknar att en tredjedel av jordens djurarter kommer att dö ut inom en kort framtid kan en utbyggnad inte vara aktuell - det vore katastrofalt för den biologiska mångfalden.

Lika olyckligt är att det internationella energiorganet IEA nu går kärnkraftslobbyns ärenden och uppmanar världens länder att snabba på utbyggnaden av kärnkraften - som en lösning på klimatproblemet. I tisdags tog så även vårt statsråd Lars Leijonborg sin chans att slå ett slag för utbyggd kärnkraft, med stöd i samma miljövänliga retorik.

Detta är signaler som vänsterpartiet ser mycket allvarligt på.

Att kärnkraften är allt annat än säker har senaste tidens tillbud i Forsmark och Ringhals visat. Uran är dessutom en begränsad energikälla. Idag prospekterar företag efter uran på ett tjugutal platser i Sverige och om brytningen beviljas kan det få allvarliga miljöeffekter för svensk landsbygd.

Vi måste en gång för alla inse att vi inte längre kan falla tillbaka på de gamla formerna av energikällor. Varje satsning på kärnkraft och vattenkraft betyder mindre resurser till utvecklingen av förnyelsebara energikällor, som är vår enda väg att bromsa klimatförändringarna.

Vänsterpartiet vill i stället förändra formerna för vår energiförsörjning i grunden. Det är en omställning lika nödvändig som den som skedde i och med industrialiseringen, och vi har unika förutsättningar att genomföra den.

Vi satsar i vårt budgetförslag mest av alla partier på klimatinvesteringar och energiforskning.

Vi vill öka anslaget till klimatinvesteringsprogrammet Klimp med 1 200 miljoner mer än regeringen, som vill skrota hela Klimp år 2009. Vi vill också styra utvecklingen bort från fossila bränslen via en rad olika ekonomiska incitament.

Trots alla vackra ord från miljöminister Andreas Carlgren är högerregeringens budget tyvärr ett dråpslag mot möjligheterna till snabb energiomställning. Centerpartiet har svikit sina löften och gått med både på att behålla kärnkraften och att öppna för uranbrytning. Samtidigt lyser satsningarna på nya energialternativ med sin frånvaro. Alliansens enda miljövänliga vallöfte - miljöbilspremien - struntar den nu i att infria.

Regeringen ser det uppenbarligen som viktigare att sänka skatterna för de rika än att investera i en dräglig värld för framtida generationer. Att Carlgren i en intervju säger att han kan tänka sig att ta pengar från biståndsbudgeten för satsningar på Östersjömiljön illustrerar med all tragisk tydlighet regeringens ansvarslösa hållning i miljöfrågan.

Ställda inför den utmaning som klimathotet utgör har vi inte råd med sådan ansvarslöshet. Världen behöver i stället en rödgrön politik som tar strid mot företagens kortsiktiga intressen till förmån för solidaritet, hållbar utveckling och rättvist miljöutrymme.

Dagens debattörer

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt