Du slår mot de svaga, Löfven – gång på gång

Debattören: Solidariteten för de som behöver mest stöd är borta

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Foto: TT/Bilden är ett montage
Regeringen gjort livet svårare för sjuka människor, för äldre, för personer med funktionsnedsättning och för människor som flyr från krig, skriver Anders W Jonsson (C).

DEBATT. ”Den svenska välfärdsmodellen har byggts upp på några grundläggande principer om solidaritet och jämlikhet. Vi möter det i vår lagstiftning och i utformningen av reformerna”.

Så skriver Socialdemokraterna på sin hemsida, under avdelningen som behandlar partiets historia. Så har det också varit. För Socialdemokraterna har solidariteten för de mest utsatta i samhället varit en grundpelare i partiets politik.

Men något har hänt. Under Stefan Löfvens ledning har Socialdemokraterna lagt om kursen, från den solidaritet man lyfter fram i sin historiebeskrivning till en politik som drabbar de grupper i samhället som är behov av mest stöd.

På punkt efter punkt har regeringen gjort livet svårare för sjuka människor, för äldre, för personer med funktionsnedsättning och för människor som flyr från krig.

Några av de mest utsatta i samhället är människor som är i behov av assistans för att klara vardagen. På grund av regeringens politik har assistansen dragits in för över 1 500 personer. Inte ens den som inte kan andas på egen hand är berättigad hjälp – eftersom andning inte anses vara ett ”grundläggande behov”.

Det är en skam för ett välfärdsland som Sverige. Vi i Centerpartiet går till val på att ändra lagstiftningen, så att fler människor kan få den assistans de behöver.

Sjuka människor i Sverige har drabbats av Stefan Löfvens politik. Sedan regeringen tog bort Alliansens kömiljard har vårdköerna ökat kraftigt och färre får vård i tid. Folk tvingas vänta på nödvändiga operationer och behandlingar.

Även de unga i samhället som drabbats av ohälsa har fått det tuffare de senaste åren. Den rödgröna regeringen tog bort den särskilda tillgänglighetssatsningen inom barn- och ungdomspsykiatrin, BUP.

Köerna till BUP har ökat med nästan 50 procent under mandatperioden. Centerpartiet skjuter därför till 300 miljoner extra för att korta köerna till BUP. Vi vill också stärka möjligheterna att få hjälp genom elevhälsan.

För de äldre är ofta en fast läkarkontakt väldigt viktigt, inte minst för att kunna samordna vårdinsatserna för dem som är multisjuka. Men andelen äldre som har en fast läkarkontakt har minskat i Löfvens Sverige.

Regeringens svar på utvecklingen har varit att ta bort patienternas rätt att få träffa en läkare inom sju dagar. Den rätten vill vi i Centerpartiet återinföra.

Samtidigt som sjukskrivningarna till följd av psykisk ohälsa ökar – framför allt bland kvinnor – är det fler än på nästan 10 år som får avslag när de ansöker om sjukpenning.

Orsaken är regeringens uppdrag till Försäkringskassan att minska sjukfrånvaron. Men regeringen har inte gett myndigheten varken verktyg eller hjälp till människor för att fler ska börja jobba igen.

Resultatet är att folk får avslag på löpande band, för att sedan alltför ofta bara gå vidare till nästa bidragssystem. Centerpartiet vill satsa 1,2 miljarder på att ge fler tillgång till stöd vid psykisk ohälsa.

Till sist finns det en alldeles särskilt utsatt grupp, där regeringens omsvängning har inneburit stora konsekvenser. Människor som flytt från krig och förtryck kan inte återförenas med sin familj på grund av regeringens skärpta migrationspolitik.

Dessutom har regeringen tagit bort möjligheten att få uppehållstillstånd om det finns särskilt eller synnerligen ömmande omständigheter, vilket bland annat innebär att de som är svårt sjuka och inte kan få hjälp i hemlandet blir nekade asyl.

Var det verkligen detta Sverige du såg framför dig, Stefan Löfven, när du blev statsminister? Ett Sverige där de mest utsatta grupperna i samhället fastnar i vårdköer, blir av med sin assistans och nekas återförening med sin familj.

Det är dags för ett nytt, mer humanistiskt ledarskap, med en effektiv politik för kortare vårdköer, fler fasta läkare och minskad psykisk ohälsa. För i dag är solidaritet bara ett vackert ord för Socialdemokraterna och Stefan Löfven.


Anders W Jonsson, gruppledare (C)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

ARTIKELN HANDLAR OM