Nästan inga företag är missnöjda med AF

Debattören: Svenskt Näringsliv ägnar sig åt politisk lobbyverksamhet

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Foto: Fredrik Sandberg, Privat
Svenskt Näringslivs underlag för att såga Arbetsförmedlingen lutar sig mot 1,1 promille av samtliga svenska företag. Då undrar man om det inte enbart är en politisk lobbyverksamhet som Svenskt Näringsliv ägnar sig åt, skriver debattören.

DEBATT. Svenskt Näringsliv drar slutsatsen, utifrån rekryteringsenkäten till sina medlemsföretag, att Arbetsförmedlingen (AF) bör göras om i grunden och till stora delar privatiseras.

Hur ser det då ut om man, i dagens tidsanda,  granskar de uppgifter som Svenskt Näringsliv bygger sitt utspel på? (Siffrorna är hämtade från Svenskt Näringsliv och Demoskop som genomförde undersökningen.)

Svenskt Näringsliv har ca 60 000 medlemsföretag som alla är kollektivanslutna via sina branschorganisationer. Enligt SCB så finns det i Sverige ungefär 1 100 000 företag och då är alltså 5,4 procent av dessa med i Svenskt Näringsliv.

Demoskop som gjorde rekryteringsundersökningen frågade 19 070 medlemsföretag och endast 5 977 svarade på enkäten. Ett bortfall på hela 69 procent! Där tappas troligen allt som kan liknas vid statistisk säkerhet.

Av de 5 977 företagen som svarade så hade 4 124 försökt att rekrytera under året och 45 procent, 1 855, av dessa hade anlitat arbetsförmedlingen. Tyvärr så tyckte 1 224 företag att det fungerade dåligt eller mycket dåligt. Det är dessa 1 224 företag som ligger till grund för Svenskt Näringslivs utspel.

Svenskt Näringsliv lutar sig alltså mot 1,1 promille av de svenska företagen och inte ens statistiskt säkerställt. Då undrar man om det inte enbart är en politisk lobbyverksamhet som Svenskt Näringsliv ägnar sig åt.

Man uppehåller sig också vid svårigheten för företagen att rekrytera och visar på att de använder sig av andra rekryteringsvägar än Arbetsförmedlingen, kontakter, sociala medier och rekryteringsföretag bland annat.

Detta är ju inget nytt fenomen. Att anställa genom egna och anställdas kontakter är ju det äldsta sättet att rekrytera och är en bra och beprövad metod. Rekryteringsföretagen med uthyrning av arbetskraft fungerar också bra. Rekrytering/uthyrning är den bransch som har det största samarbetet med Arbetsförmedlingen och brukar fungera mycket bra.

Att det i dag är svårt att rekrytera oavsett vilken aktör man använder, beror ju på att det är en enorm högkonjunktur. Personer med de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas har redan jobb.

Företagen tvingas ”stjäla” arbetskraft från varandra vilket medför en osund lönespiral. Detta syns ju också i Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät där 20 procent av företagen löste sin svåra rekrytering genom att erbjuda högre lön. Marknadskrafter kallas det.

För företagen är det givetvis bättre om det finns arbetslösa personer med kompetens och erfarenhet som väntar på en anställning. Dessa personer kommer att finnas i nästa lågkonjunktur, men då behövs de inte.

Det som måste till i dag är en förmåga att se och utveckla talanger och erfarenheter som inte har varit gängse på den svenska arbetsmarknaden. Då går det också att hitta arbetskraft trots högkonjunktur.

Arbetsförmedlingens egna kundenkäter visar på en stor kundnöjdhet från arbetsgivarna och har så gjort under flera decennier. Dessutom är det många fler som svarar på dessa undersökningar.

Cirka 90 procent av arbetsgivarna som har använt Arbetsförmedlingen vid rekrytering är nöjda/mycket nöjda med Arbetsförmedlingens hantering av uppdraget. Arbetsförmedlingen har ett stort kontaktnät ute bland företagen och finns i hela landet. Arbetsförmedlingen kan ändå bli bättre.

Arbetsförmedlingen finns också kvar när det är lågkonjunktur och kommer inte att försvinna när marknaden vänder nedåt. Vart tar de av Svenskt Näringsliv förespråkade privata aktörerna vägen då?


Per-Åke Persson, har arbetat 37 år på arbetsförmedlingen varav 23 år som AF-chef


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad:
ARTIKELN HANDLAR OM