Vi är överens – så ska vardagsbrott stoppas

Alliansen: Slopa mängdrabatten, utvisa fler dömda och skärp straffen

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Alliansen är redo att ta krafttag mot mängdbrotten – de ska helt enkelt inte vara en del av vardagen, skriver Tomas Tobé, Johan Hedin, Andreas Carlson och Johan Pehrson.
Alliansen är redo att ta krafttag mot mängdbrotten – de ska helt enkelt inte vara en del av vardagen, skriver Tomas Tobé, Johan Hedin, Andreas Carlson och Johan Pehrson.

DEBATT. Att känna sig trygg i sitt hem ska vara en självklarhet. Lika så ska man kunna känna sig säker på internet.

För att stärka upp den tryggheten måste de brott som drabbar människor varje dag bekämpas bättre. Därför föreslår Alliansen konkreta åtgärder för att minska vardagsbrottslighet.

Vardagsbrotten, eller mängdbrotten som polisen kallar det, utgör ungefär tre fjärdedelar av alla anmälda brott i Sverige.

Att en främmande person tar sig in och gör inbrott i din bostad eller i din butik eller uppger sig för att vara dig på internet är brott som kan innebära stor integritetskränkning och är tunga att bli drabbade av.

Det finns många som vittnar om att de ringt till polisen och gjort anmälan efter inbrott, men att polisen aldrig dykt upp. Den upplevelsen återspeglas också i statistiken då endast var sjunde vardagsbrott klaras upp.

Det är inte acceptabelt. Därför är det avgörande att polisen får mer resurser för kunna klara upp fler vardagsbrott och att det görs konkreta åtgärder på detta område så att tryggheten i vardagen ökar. 

Skärp straffen för vardagsbrott

Om man blir drabbad av bostadsinbrott kan det sätta djupa sår och få allvarliga konsekvenser. För att fånga upp allvaret i brottsligheten och den integritetskränkning som det innebär vill vi se att fler inbrott leder till fängelsestraff. Vi vill därför införa ett nytt brott, inbrottsstöld, med minimistraffet fängelse i ett år. 

Vi anser också att dagens form av så kallad mängdrabatt bör slopas och ersättas med ett system där fler brott än det grövsta ska straffas fullt ut.

Det finns en stor återfallsrisk bland de personer som tillhör internationella brottsnätverk och i Norge har man kunnat se att möjligheten för utvisning har bidragit till att minska problemen med internationella brottnätverk.

Vi vill att utvisning på grund av brott ska användas i fler fall. Exempelvis bör utvisning vara möjligt även i fall då någon döms för brott till fängelse mellan sex månader och ett år, oavsett om det föreligger risk för återfall i brott eller inte.

Öka befogenheter för att förstärka kontrollen

Hot och oro ska inte behöva vara en del av en butiksanställds vardag. Därför vill vi införa tillträdesförbud till butiker. Genom att begränsa möjligheterna att få tillträde till butikslokalerna för personer som gång efter gång stjäl eller uppför sig illa skapas en tryggare miljö både för butiksanställda och kunder. 
Vi anser också att vi måste stärka Tullens befogenheter så att tulltjänstemän ska kunna hindra en person eller stoppa ett fordon med misstänkt stöldgods som är på väg att föras ut ur Sverige samt ha befogenhet att kontrollera fler postförsändelser.

Stärk upp IT-säkerheten

Det finns både fler möjligheter att upptäcka brott men också att göra brott med vår nya digitala värld. Den kategori av anmälda brott som ökade mest i antal under första halvåret 2018 var bedrägeribrott och inom den kategorin stack datorbedrägeri ut som den brottstyp som ökade mest.

Vi vill att antalet i Sverige godkända id-handlingar begränsas för att motverka bedrägerier, identitetskapning och andra former av missbruk. Vi vill också införa en brottsofferportal dit de som utsatts för ett bedrägeri eller it-brott kan vända sig för att få information och för att snabbt kunna spärra sina identitetsuppgifter på ett och samma ställe.

Förutom att det är en fruktansvärd upplevelse att utsättas för brott visar forskning att det är viktigt att bekämpa vardagsbrottslighet för att hindra utvecklingen av den grövre brottsligheten i samhället.

Alliansen är redo att ta krafttag mot mängdbrotten – de ska helt enkelt inte vara en del av vardagen.


Tomas Tobé, rättspolitisk talesperson (M)
Johan Hedin, rättspolitisk talesperson (C)
Andreas Carlson, rättspolitisk talesperson (KD)
Johan Pehrson, rättspolitisk talesperson (L)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE