Kräv fler kvinnliga EU-kommissionärer

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

STEFAN LÖFVEN: Vi kräver av Fredrik Reinfeldt att han driver frågan om att 40 procent av kommissionärerna ska vara kvinnor

I dag samlas EU:s 28 regeringschefer i Bryssel för att utse EU-kommissionens nya ordförande. Efter att Luxemburgs tidigare premiärminister kristdemokraten Jean-Claude Juncker i går fick Europaparlamentets stöd är det i princip klart att EU:s medlemsländer kommer ge honom uppdraget. På den formella utnämningen av Juncker följer nomineringen av kommissionens övriga 27 medlemmar. För oss socialdemokrater är det en självklarhet att kommissionen är jämställd och speglar Europas befolkning.

I dagsläget ser det ut som att motsatsen kommer inträffa. Enligt Ekots uppgifter kommer bara en handfull av medlemsländerna – kanske bara ett – att utse en kvinna till EU-kommissionär. Vi socialdemokrater kommer därför under dagens möte med riksdagens EU-nämnd, där statsministern deltar per telefon från Bryssel, att kräva att Sverige med kraft driver kravet på en jämställd EU-kommission. Minst 40 procent av kommissionens medlemmar ska vara kvinnor. Europa och EU står inför stora utmaningar.

Precis som Sverige har EU styrts av högern under många år. Det har resulterat i massarbetslöshet - 25 miljoner européer är idag arbetslösa. Bristen på jämställdhet är en viktig orsak till den dåliga utvecklingen i Europa. Ojämlikheten mellan kvinnor och män är orättfärdig. Kvinnor har inte samma möjligheter och förutsättningar som män. Exemplen på hur bristen på jämställdhet drabbar enskilda kvinnor är som bekant många; att kvinnor har det svårare att komma in på arbetsmarknaden och på så sätt få makt över sin egen försörjning, att kvinnor har lägre lön och att många kvinnor i Europa inte har makt över sin egen kropp är tre sådana exempel.

Bristen på jämställdhet är också ett demokratiskt problem. Om parlament, regeringar, EU-kommissionen eller för den delen bolagsstyrelser bara består av män innebär det att kvinnors erfarenheter och preferenser inte respekteras. Det urholkar demokratin och bevarar ojämlikheten mellan könen. Det innebär också att de mest kompetenta personernas talang och kompetens inte tas tillvara. Ojämlikheten mellan könen bidrar dessutom till lägre tillväxt, färre jobb och sämre politiska beslut. När bara en liten andel av kvinnorna arbetar (i vissa EU-länder är sysselsättningsgraden för kvinnor under 45 procent) går mycket kunskap och kompetens till spillo.

Självklart räcker det inte med att förändra EU-kommissionen för att forma ett samhälle där kvinnor och män behandlas lika och får samma förutsättningar. Men en jämställd kommission är en viktig demokratifråga och en bra början på arbetet med att göra Europa mer jämställt.

Hur kan då Sverige leda arbetet för en jämställd EU-kommission? Det är medlemsstaterna som nominerar de personer som ska sitta i EU-kommissionen. En från varje medlemsland. Regeringscheferna som idag sammanträder i Europeiska Rådet har nu en unik möjlighet att få till stånd en mer jämställd kommission. Vi kommer därför under dagens EU-nämnd kräva att statsminister Reinfeldt driver som svensk ståndpunkt att Europeiska rådet ska ge Juncker uppdraget att i samtalen med medlemsstaterna få ihop en jämställd EU-kommission. De olika kommissionärsposterna värderas olika av medlemsstaterna så möjligheterna för Jean-Claude Juncker att trycka på medlemsstaterna att föreslå kvinnor bör vara goda.

Ett sätt kan vara att varje medlemsland föreslår en man och en kvinna som kommissionär. Europeiska Rådets ställningstagande för jämställd EU-kommission kommer dessutom få en tydlig signaleffekt och ge medlemsländerna verktyg att driva på varandra.

Vi hoppas att riksdagen vid dagens EU-nämndssammanträde ställer sig bakom vårt förslag att Sverige ska ta ledningen i arbetet för en jämställd EU-kommission och ett mer jämställt Europa.

Stefan Löfven

Marie Granlund

Publisert: