Debatt

Fel utnyttja barn för chockbilder

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Debattören: Barn ska inte exploateras - inte ens för den goda sakens skull

I en ny kampanj från SOS Barnbyar låtsas kändisbarn sniffa lim och hosta blod. Fel utnyttja barnen för chockbilder, menar debattören.
I en ny kampanj från SOS Barnbyar låtsas kändisbarn sniffa lim och hosta blod. Fel utnyttja barnen för chockbilder, menar debattören.

Vad kan man inte göra i namnet av mänskliga rättigheter? I går kunde vi läsa om att SOS Barnbyar än en gång använder sig av tvivelaktiga metoder för att samla in pengar till projekt i länder där barns behov av stöd och hjälp är outsinliga.

I organisationens nya kampanj låtsas barn till halvkända svenska mammor sniffa lim, hosta blod, samla skräp och fotograferas under tiden.

Jag undrar vad nästa steg blir och hur långt SOS Barnbyar kan tänka sig att gå. Vem vet hur de här barnen i framtiden kommer att se på sina insatser i kampanjen? Eller hur deras omgivning kommer att reagera?

I kontakter med SOS Barnbyar har jag fått veta att det är svårt att nå igenom mediebruset, vilket kan leda till att alla metoder blir legitima. Organisationen säger sig alltid utgå från barnkonventionens principer och menar att alla historier de förmedlar är berättade med hänsyn till det medverkande barnets integritet.

Men när man väljer att filma eller fotografera barn i olika känsliga situationer, som SOS Barnbyar systematiskt ägnar sig åt, är det alltid med stor risk att barnens integritet kränks.

Organisationen ser tydligen inte några problem med att skildra nakna barn i Afrika som tvingas göra sina behov på en soptipp, som man gjorde i en tv-kampanj för några år sedan. I förgrunden stod en svensk författare och skrek att hon måste "kräkas" eftersom det luktade så illa.

Ingen skulle komma på idén att filma och tv-sända när ett barn i Sverige drar ner byxorna offentligt. Men när det gäller fattiga barn är det inga problem.

1990 antog Sverige konventionen om barnets rättigheter, vilket innebär att vi åtagit oss att säkerställa att barn får sina rättigheter tillgodosedda, och det gäller även civilsamhället. I konventionen finns ett antal rättigheter preciserade och många av dem går att tillämpa i detta fall.

Barnet ska också skyddas mot alla former av exploatering, inte minst av media. Jag vill påstå att det SOS Barnbyar ägnar sig åt är avancerad exploatering av barn.

Vilka barn har gett tillstånd till publicering av dessa filmer och artiklar?

Är det rimligt att tro att de här barnen kan överblicka det faktum att hela världen med en knapptryckning kan se dem i olika integritetskränkande situationer?

Informerat samtycke pratar vi om i Sverige. Vem inbillar sig att Jack, 8 år, ett av barnen i den nya kampanjen kan förstå sammanhanget där han kräks blod på en bild som alla kan titta på? Även om han sägs vilja göra detta för ett gott syfte, borde en klok förälder gå in och ha barnets bästa framför ögonen.

Att bli kränkt och dessutom i det offentliga rummet, som de här barnen blir, kan medföra allvarliga men, både på kort och på lång sikt. Reaktioner är individuella och det är därför barn har rätt till skydd. Dessutom är det inte värdigt ett samhälle som säger sig försvara mänskliga rättigheter att utsätta barn för integritetskränkande handlingar.

Att samla in pengar för att hjälpa dem som har det svårt, det kan man göra. Men att vissa barn ska exploateras i syfte att hjälpa barn i andra länder är inte okej.

Det är dags att dra i nödbromsen. För att vara barnens beskyddare har SOS Barnbyar en märklig hållning till barnens rättigheter.

Elizabeth Englundh

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt