ÅSIKT

Moderaterna är mycket välkomna in i debatten

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Replik från Per Bolund (MP) om hållbar konsumtion

Johan Hultberg (M) presenterade förslag på hur hushållen skulle kunna konsumera mer miljövänligt och klimatsmart. Från Miljöpartiets sida välkomnar vi Moderaternas nyväckta intresse i frågan.

Under den borgerliga regeringens två mandatperioder presenterades inga förslag för att minska konsumtionens miljöpåverkan. Tvärtom togs steg tillbaka och Konsumentverket tvingades nedprioritera arbetet med hållbar konsumtion. Därför är det positivt att Moderaterna nu tycks inse att en konsumtion som är resurssnål och tär mindre på jordens resurser är en förutsättning för att ekonomin ska kunna fortsätta utvecklas.

Övergången till ett samhälle som är ekonomiskt och ekologiskt hållbart genomsyrar vår politik. Inom konsumtionsområdet har vi tidigare föreslagit en momssänkning för cykelreparatörer, skomakare och skräddare. Dels stimuleras då en övergång från sysselsättning inom svart sektor till vit, dels flyttas konsumtion av varor till konsumtion av tjänster och slutligen uppmuntrar det konsumenter att välja varor av högre kvalitet.

Utöver detta har vi föreslagit att rut-avdraget utvidgas till att även omfatta reparation och service av maskiner och inventarier. Våra förslag är ett led i att försöka motverka en slit-och-släng mentalitet. Det är förslag som Miljöpartiet kommer att verka för inom regeringen under denna mandatperiod.

Jag kommer också under året att ta initiativ till en strategi för hållbar konsumtion. Målet är att det ska vara enkelt att göra klimatsmarta och hållbara val.

Dagens parlamentariska läge är utmanande, men jag tror att blocköverskridande överenskommelser inom konsumtionsområdet är möjliga. Vi kommer under våren att bjuda in till samtal för att diskutera reformer som bidrar till hållbar konsumtion och därmed till hållbar ekonomisk utveckling.

Per Bolund (MP)

Finansmarknads- och konsumentminister, biträdande finansminister

ARTIKELN HANDLAR OM