Rasistiska stereo- typer om somalier

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Publicerad 2014-06-12

Debattörerna: Timbro lanserar kolonial syn på integrationspolitik

Idag lanseras boken ”Mellan stat och klan” av Timbro, det svenska näringslivets tankesmedja. I vanlig ordning, är det svensksomalier som hamnar i skottlinjen i integrationsdebatten. Men likt tidigare ”somalie-kännare” och proffstyckare i frågan, påminner författaren Per Brinkemos engagemang i dessa frågor om de vita européernas civilisationsuppdrag i Afrika under den koloniala eran.

Med en övertygelse om att stå för en slags grundsanning hävdar Brinkemo i Expressen (140608) att somalierna är ett klanfolk mer än något annat. Klasslösa och könlösa. En homogen grupp som kan integreras om vi bara förhåller oss till luddiga termer som ”bemötande” och ”kultur”. Vips, innan vi vet av det, händer det något – relationen mellan “klanbefolkningen” och Sverige framstår som jämlikt.

Tankegångarna om ett ödesdigert möte mellan ett modernt väst och ett främmande somaliskt klanfolk är inte nytt. Det återfinns i de historier som varit utbredda inom bland annat reseberättelser och läroböcker där afrikanska ”stamkrig” och ”klaner” skildras oberoende av geopolitiska händelseförlopp.  Mötet mellan något rationellt, individualistiskt och en kultur där seder som betraktas som absoluta och oföränderliga ligger till grund för ett ohållbart levnadssätt, framförs även i exempelvis merparten av de arbetsmarknadsåtgärder riktade till svensksomalier.

För hundra år sedan kunde vita män utifrån en kolonial föreställningsvärld mäta afrikanska folks kroppsdelar. Utifrån detta gjordes bedömningar av hur man skulle civilisera de Andra. Idag är inte dåtidens rasbiologiska termer lika gångbara. Fokus har istället skiftat till den Andres ”kultur”, seder och värderingar. Trots vissa begreppsskillnader mellan dessa tidsepoker, är de huvudsakliga formuleringarna kring skillnaderna mellan vi och de slående lika. Ordet “ras” har bara ersatts med “kultur” och “civilisation” har bytts ut mot “integration”.

I sin iver att framföra behovet av kunskap om dessa Andra, verkar självutnämnda Somalia-experter som Brinkemo missa det faktum att den integrationspolitik de föreslår i själva verket präglas av ett sådant tydligt kulturrasistiskt tänkande. Denna integrationspolitik påminner snarast om en dummie: en ”Hur-man-bemöter-de-främmande-ociviliserade-somalierna-manual”, vars konsekvenser bara är att människor möts utifrån förhandsgivna sanningar.

Medan “somalie-kännare” och liberala tankesmedjor som Timbro ägnar sig åt att cementera skillnader mellan Västeuropa och de Andra genom att reproducera kulturrasistisk kunskap, kräver vi istället att diskussionen utgår från frågor som rör social och ekonomisk rättvisa.

En diskussion där vi inte blandar bort korten om vad det för oss somalier i Sverige innebär att ständigt kastas mellan olika projekt, där vi ska fostras till fullständiga medborgare, eller utgöra myndigheters och andra instansers exotiska forskningsobjekt.

Vi vill ha ärliga samtal om den rasmaktordning som råder på den svenska arbetsmarknaden, om diskrimineringen på bostadsmarknaden, om islamofobin såväl som afrofobin, om den ekonomiska fattigdomen och de psykiska påfrestningar som det innebär att ständigt bli utpekad som främling.

Låt oss arbeta för att lyfta fram somaliernas egna röster om levnadsvillkoren i Sverige istället för att normalisera rasistiska stereotyper och förhandsgivna föreställningar.

Yasmin Hussein

Maimuna Abdullahi

Mustafa Ahmed

Ayan Mohamed

Mohamed Yassin

Ramla Abdullahi

Said Sheikh

Faaid Ali Nuur