Rimligt att kräva proportionella åtgärder

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Slutreplik från Christer Nylander (FP) om strejkrätten

Folkpartiet står upp för strejkrätten. Jag har inte och tänker inte tagit ställning till parternas krav i den aktuella konflikten i Skåne. Det jag vill väcka är en generell och principiell fråga. För att bevara den svenska modellen är det nämligen viktigt att strejker uppfattas som legitima. Konsekvenser för företag och vanligt folk som står utanför konflikten måste stå i proportion till syftet. Det är ett fullt rimligt krav. Regelverk som hanterar frågan om proportionella stridsåtgärder finns också i flera andra EU-länder. LO:s Torbjörn Johanssons påstående om att Folkpartiets förslag skulle kränka mänskliga rättigheter är därför något märkligt.

Även i Sverige finns i dag regelverk för konflikter. Enligt MBL kan till exempel en medlare skjuta upp stridsåtgärder för att skapa utrymme för förhandling. Sverige har hittills haft få konflikter på arbetsmarknaden och det vinner vi på.

Men stridsåtgärder utan legitimitet riskerar att skapa ett tuffare klimat och ökat antal konflikter. Bäst vore därför om parterna kom överens om en ordning för att själva reglera proportionalitet i stridsåtgärder.

Gör man inte det bör det utredas om Arbetsdomstolen, där parterna finns representerade, kan få i uppdrag att bedöma om strejker ger rimliga konsekvenser i förhållande till konflikten. Ett sådant system kan bidra till att behålla legitimiteten för den svenska arbetsmarknadsmodellen.

Christer Nylander (FP),

riksdagsledamot och arbetsmarknadspolitisk talesperson

Publisert: