ÅSIKT

Låt sakpolitiken gå före blockpolitiken

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Tomas Eneroth (S): Vi hoppas att uppgörelsen om betygen bara var början

Häromveckan presenterade vi socialdemokrater tillsammans med M, MP, C, FP och KD en överenskommelse om skolan. Det är ett framsteg för svensk skolpolitik efter år av hårda motsättningar, och framförallt ett framsteg för samarbetsregeringen som kan visa på ännu en viktig blocköverskridande överenskommelse. Runtom i landet ser vi också exempel på hur samarbete över blockgränserna har ökat den här mandatperioden. I många kommuner har de borgerliga partierna helt övergett alliansprojektet till fördel för samarbete med Socialdemokraterna.

Sammantaget ger det hopp om att vi under mandatperioden kan få till en bättre förhandlingskultur i riksdagen och träffa fler blocköverskridande överenskommelser.

Efter en turbulent tid där oppositionen slagit rekord i tillkännagivanden och KU-anmälningar, och där vi haft en misstroendeomröstning och ett hårt tonläge i den offentliga debatten, är det nog många som ser fram emot en mer konstruktivt arbetande riksdag. Visst har vi tydliga politiska skillnader mellan partierna och därmed också en skyldighet att visa på de olika politiska alternativen.

Men när den politiska debatten allt oftare beskrivs i termer av spel och taktik, istället för ärliga och raka debatter om ideologiska eller sakpolitiska ställningstaganden, finns den uppenbara risken att politiken i stort och demokratin tappar i trovärdighet. Även om det finns frågor som vi aldrig kommer att kunna enas om, har vi som företräder partier som värnar demokratin ett ansvar att söka samsyn på de områden där det är möjligt.

Decemberöverenskommelsen var naturligtvis ett stort steg på vägen. Tillsammans med oppositionen tog regeringen ett gemensamt ansvar för Sverige, genom att hitta ett sätt för minoritetsregeringar att få igenom sin budget och sin politik. Vi kom överens om tre områden för samarbete: pensioner, energi och försvar. Tillsammans med Miljöpartiet har vi socialdemokrater tydligt visat att vi gärna också sett samarbeten kring fler områden där det finns förutsättningar för bred samsyn, och vi ser överenskommelsen på skolans område som ett utmärkt exempel på detta.

Blockpolitiken har länge utgjort ett hinder för att hitta breda uppgörelser. När viktiga jämställdhetsreformer, som slopat vårdnadsbidrag eller en tredje öronmärkt månad i föräldraförsäkringen, diskuteras är det uppenbart att blockpolitiken har varit ett hinder som inneburit att Sverige tappat täten som ett av världens mest jämställda länder. Därför är Folkpartiets besked om att stödja avskaffandet av vårdnadsbidraget ett viktigt ställningstagande, och ett bra exempel på hur viljan till jämställdhet till slut blir viktigare än blockpolitiska låsningar.

Min förhoppning är att vi får se fler liknande ställningstaganden. Alliansen kan rimligtvis inte vara viktigare än jämställdheten. På motsvarande sätt finns förutsättningar till viktiga överenskommelser på andra viktiga politiska områden. Vi är redo.

Tomas Eneroth (S)

Gruppledare i riksdagen

ARTIKELN HANDLAR OM

Politik