Debatt

Lobbyisten Göran en demokratifara

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Pr-konsulterna: Före detta statsministern måste redovisa sina lobbyuppdrag

”Göran Persson sätter förtroendet för demokratin i spel när han blandar ihop sina roller”, skriver debattörena.
”Göran Persson sätter förtroendet för demokratin i spel när han blandar ihop sina roller”, skriver debattörena.

När Göran Persson hösten 2007 tog anställning som konsult på en pr- och lobbyfirma, gjorde han samma karriärval som många politiker före honom. Många är också de pr-konsulter som gjort den omvända resan och blivit politiker, inklusive fyra ministrar i nuvarande regeringen. Men förre statsministern skiljer ut sig på en avgörande punkt – han vägrar inse att han har bytt jobb.

Göran Persson gick nyligen, i en debattartikel i DN, till kraftfullt angrepp mot den politik han hävdar ligger bakom att försvarsindustriföretaget BAE Systems Hägglunds förlorat en order till en finsk konkurrent. Han undertecknade debattartikeln i egenskap av fd statsminister och partiledare (S). Senare framkom det att BAE Systems Hägglunds anlitar pr- och lobbyfirman JKL – Göran Perssons arbetsgivare. Och i senaste numret av Svenska freds tidning Pax bekräftar nu BAE Systems Hägglunds finansdirektör att företaget betalar 1,8 miljoner årligen för JKL:s tjänster.

Göran Persson sätter förtroendet för demokratin på spel när han blandar ihop sina roller som professionell lobbyist och tidigare statsminister. Så här svarade JKL:s vd Anders Lindberg på två konkreta frågor i en granskande artikel i Aftonbladet under hösten:

”Kan Persson få betalt för att exempelvis skriva debattartiklar?

– Det svarar jag inte på.

Kan han gå ut och kommentera saker i media som betald konsult?

– Jag vill inte svara på den frågeställningen.”

Läsaren får dra sina egna slutsatser.

Utbytet mellan politiken och pr-branschen är helt naturligt, eftersom det är samma typ av kompetens som krävs. Kunskaper om det politiska systemet behövs på båda sidor, liksom förmågan att tolka och påverka opinioner. Både politikern och lobbyisten behöver kunna övertyga olika människor med skilda utgångspunkter. Kunskaper om hur media fungerar är dessutom oumbärliga.

Samtidigt är rollerna väsensskilda. Medan politikerns uppgift är att företräda sina väljare, leva upp till vallöften och följa sin ideologiska kompass, får den professionella lobbyisten betalt för att företräda sina uppdragsgivare. På S-kongressen i Sundsvall 1997 ställde dåvarande statsminister Göran Persson ett antal relevanta frågor som handlade om just detta: ”Hur är det egentligen med de lejda opinionsbildarna, de som ena dagen säljer sina tjänster till ett företag, andra dagen till ett politiskt parti? Vad är egentligen lobbying? Hur ser den ut, hur fungerar den? Blir beslutsfattare manipulerade och förda bakom ljuset? Det är viktiga frågor i en demokrati.”

Tråkigt nog vill Göran Persson inte längre diskutera dessa viktiga frågor, nu när han blivit professionell lobbyist. Som verksamma i pr- och lobbybranschen anser vi att pr-byråer alltid ska redovisa sina lobbyinguppdrag. Detta för att möjliggöra insyn och medial granskning av den professionella lobbyverksamheten. Budskap med dolda avsändare är ett demokratiskt otyg som kan vilseleda opinioner och ge politiker felaktiga beslutsunderlag.

Sorgligt nog är motståndet mot en sådan öppenhet kompakt inom en bransch där man kan tjäna bra på att sälja politisk påverkan och opinionsbildning till hemliga uppdragsgivare, som inte vill skylta med sina åsikter. Med båda fötterna i denna miljö av legoknekteri och hemlighetsmakeri lyckas Göran Persson med konststycket att ta ytterligare ett steg in i dimman av oklara roller och dolda avsändare. För om man ska ta pr-konsulten Göran Persson på orden så hemlighåller han inte sina uppdragsgivare – han känner inte ens till dem!

”Jag har ingen som helst inblick i JKL:s uppdragsportfölj”, har han bland annat sagt till Svenska Dagbladet. Det är ett bisarrt påstående, med tanke på att Göran Persson i mer än två år varit anställd på just denna pr- och lobbyfirma.

Ett minimikrav på pr-konsulten Göran Persson är att han öppet redovisar sina lobbyinguppdrag. Hans bakgrund som statsminister förpliktigar honom dessutom till att fullfölja den debatt han en gång påbörjade om den professionella lobbyismen och demokratin. Ta ditt samhällsansvar Göran Persson!

Olle Schubert
Patrik Westander

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Samhälle

ÄMNEN I ARTIKELN

Samhälle