Debatt

Mona Sahlin: Stoppa riksdagens beslut om de sjukskrivna

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

”Regeringens cyniska spel med sårbara människor måste upphöra”

Mona Sahlin kräver att regeringen tar ansvar.
Mona Sahlin kräver att regeringen tar ansvar.

Effekterna av regeringens försämringar av sjukförsäkringen blir allt mer tydliga. Svårt sjuka människor har trätt fram och berättat hur de nya reglerna drabbar dem.

När opinionen blev för stark tvingades regeringen snabbt och utan eftertanke ta fram nya regler. De nya reglerna som presenterats riktar sig mot en liten grupp som är döende, men verkar inte innebära någon förändring för dem som är sjuka och som behöver vård och stöd för att bli friska. Beskeden om man kommer att kastas ut ur sjukförsäkringen eller inte saknas fortfarande.

Agerandet från Fredrik Reinfeldts regering har från början varit ett cyniskt spel med svårt sjuka människor. Man utsätter sårbara människor för ett stort samhälls­experiment vars syfte är att spara pengar för att kunna finansiera regeringens skattesänkningar. En stor grupp av försäkringslösa växer nu fram som en konsekvens av regeringspolitiken. Regeringen har länge kunnat dölja sin cyniska politik bakom en retorik att man ska satsa på arbete framför bidrag. Underförstått är tanken att bidragstagarna nog egentligen inte är sjuka.

Nu kommer verkligen ikapp regeringens luftslott. Den så kallade rehabiliterings­kedja som Fredrik Reinfeldt och Cristina Husmark Pehrsson presenterade i september 2007 har aldrig varit något annat än en utsorteringskedja. Hela modellen bygger på att alla människor med sjukersättning ska behandlas som ett kollektiv. Med fasta tidsgränser som ska gälla lika för alla utan en individuell prövning tvingas människor ut ur försäkringen.

Regeringen hastade igenom förändringarna av sjukförsäkringen, vilket fick den ansvariga myndigheten Försäkringskassan att i sitt remissvar kräva att man borde skjuta upp hela beslutet. Försäkringskassan hävdade redan då att det regelverk som promemoriorna föreslår är komplicerat och i flera delar otydligt. Enligt Försäkringskassans bedömning kommer detta att skapa osäkerhet för såväl de försäkrade, Försäkringskassan, som övriga parter om vad som gäller i ett sjukfall. ??

Att cancersjuka skulle riskera att drabbas av de nya reglerna borde inte ha varit någon överraskning. Redan som oppositionsparti fick Moderaterna och Fredrik Reinfeldt frågor om detta av oss Socialdemokrater. Fredrik Reinfeldt lovade därför i valrörelsen att en lista med svåra sjukdomar, bland annat cancer, skulle berättiga till ett undantag från de nya reglerna i sjukförsäkringen. Men i regeringsställning har statsministern meddelat att den nya lagstiftningen inte möjliggjorde en sådan lösning Moderaterna talat om i valrörelsen. ??

När Fredrik Reinfeldt 2007 presenterade de nya reglerna ställde vi Socialdemokrater återigen frågan vad som skulle hända med dem som har cancer. Frågan har därefter gång på gång kommit upp i samband med att regeringens förslag har diskuterats. Regeringen har varit fullt medveten om de problem som deras politik kan leda till för människor som har cancer eller andra allvarliga sjukdomar som hjärtsjukdomar, MS eller KOL. Trots detta har man hastat vidare med reformen. Att snabbt spara pengar och montera ner de gemensamma försäkringarna har varit viktigare än att ta hänsyn till människors behov.

Vi Socialdemokrater har ett tydligt alternativ till regeringens politik. Vi vill se en sjukförsäkring som tar tillvara människors förmåga och vilja att arbeta. Varje arbetad timme behövs och en aktiv rehabilitering ska ge människor möjligheten att arbeta. Samtidigt är det för oss en självklarhet att den som är sjuk och inte kan arbeta ska ha rätt att vara sjukskriven, även om man är sjuk en längre tid. Insatserna måste anpassas efter individens behov. Vi Socialdemokrater vill därför att stupstocken i sjukförsäkringen tas bort.

Nu krävs ansvar. Vi behöver ta ett omtag och hitta lösningar som håller över tid. Lösningar som kan återställa människors förtroende för våra gemensamma försäkringar. Vi borde i Riksdagen över blockgränserna kunna vara överens om ett moratorium för utförsäkringar så att så att systemet hinner arbetas igenom i grunden.

Vi kommer därför i dag att föreslå ett moratorium när socialförsäkringsutskottet behandlar frågan. Alla som är svårt sjuka och som oroar sig för sin framtida försörjning skulle behöva ett sådant besked.

Regeringen Reinfeldts cyniska spel med sårbara människor måste upphöra.

Mona Sahlin

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Politik

ÄMNEN I ARTIKELN

Politik