Debatt

Rasismen har släppts in i politikens finrum

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Debattörerna: SD:s argumentation allt mer normaliserad

DEBATT Jimmie Åkessons omdiskuterade artikel symboliserar de antimuslimska strömningar som många av oss företrädare för den antirasistiska rörelsen länge pekat på finns, och öppet sprids, i samhället. Åkessons rasistiska utspel om att muslimer är Sveriges största utländska hot är ett försök att bädda inför en tung valrörelse. Men det låter som att partiet är på väg ut i fullskaligt krig. Samtidigt är indikationerna tydliga – det blir allt mer normaliserat att prata i rasistiska termer om invandrare i allmänhet, och muslimer i synnerhet.

Att SD med Jimmie Åkesson i spetsen står för en rasistisk politik kan vi nog konstatera, men vi får inte glömma att det här är kalkylerande politiker. Åkesson skulle aldrig skriva artikeln om det innebar politiskt självmord. Han vet att partiet argumenterar i medvind och i linje med den demonisering av muslimer som pågått sedan den 11 september 2001. En betydande mängd forskning visar att medierna framställer islam som en våldsbejakande, kvinnoförtryckande religion med anhängare som islamiserar Sverige och som inte kan anpassa sig till demokratiska värderingar.

I samma veva går mainstreampolitiker med jämna mellanrum ut och problematiserar muslimer med en liknande retorik och fiskar röster i samma grumliga och rasistiska vatten.

Därmed har det blivit legitimt inom mainstreamfåran att diskutera muslimer som en grupp i negativa termer, utan att behöva anklagas för rasism. Sverigedemokraterna är inte sena med att upptäcka detta och när de anklagats för rasism har de vid ett flertal tillfällen obehindrat kunnat hänvisa till mainstreammedia och till vad som tidigare sagts och gjorts i de etablerade partiernas ställa-krav-på-invandrare-politik. Exempelvis pekade en stolt Jimmie Åkesson på likheterna mellan moderaterna och SD i samband med moderaternas populistiska förslag om att införa ett svenskkontrakt: "Att moderaterna nu börjat använda sig av en retorik, som i begränsade stycken är mycket snarlik vår egen /.../ är naturligtvis positivt.".

Därför tror vi att det största ansvaret ligger hos våra större medier och partier, som ofta slängt ved i det antiislamiska propagandamaskineriets eld. Utöver att artikeln visar Sverigedemokraternas dolda agenda är det intressant att den också visar den rasistiska etableringen och främlingsfientliga vågen som finns i mainstream-Sverige.

Med sorg kan vi konstatera att detta fenomen långt ifrån begränsar sig till Sverige, utan alltmer sprider sig över den europiska kontinenten. Inom de mer städade politiska rummen finns tydliga tecken på att liknande yttranden, relativt oemotsagda, allt mer kommer till ytan. Särskilt i svåra ekonomiska tider då arbetslösheten ökar och det socioekonomiska välståndet rubbas. Frankrikes president Sarkozy visade det tydligast senast när han hade Reinfeldt på besök och beklagade sig över att det är för många muslimer i Europa.

Dessa krafter formar synen på invandring och muslimer och likställer dem med sociala och kulturella samhällsproblem som leder till ett destruktivt samhällssystem.

Retoriken för tankarna tillbaka till 30-talets Nazityskland och det är skrämmande att se att den antiislamiska utvecklingen gått så långt att man öppet vågar proklamera islam- och muslimhat i Sveriges största kvällstidning. Men för oss är det viktigt att poängtera att SD inte ska ses som en separat enhet utanför det politiska samtalet i övrigt. Partiets framgångar är i själva verket en produkt av den islamofobiska utvecklingen som spunnit på högvarv sedan den 11 september och mainstreamfåran har tyvärr i många fall banat vägen för denna politik. Nu när SD öppet visar sitt sanna ansikte och så många av oss förfasas är det viktigt att de etablerade partierna och medierna inte bara tar avstånd från SD utan också från deras politiska retorik. En retorik som genomsyras av "vi" och "dem"-tänkande och resulterar i social och politisk exkludering av muslimer.

Den kommande valrörelsen kommer därför att bli en milstolpe i svensk politik där det visar sig om det finns plats för en högerpopulistisk politisk plattform i Sverige, oavsett om Sverigedemokraterna kommer in i riksdagen eller inte.

Ola Karlman, Mohammed Amin Kharraki, Kitimbwa Sabuni, Maria Ferm

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt