Debatt

Arbetsförmedlingen auktionerar ut människor

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Josefin Brink (V): I bondesamhället fattighjon – idag jobbgaranti

I det gamla bondesamhället auktionerades människor ut som fattighjon till traktens bönder. Mot ersättning från socknen inhystes hjonen i böndernas hushåll mot att de deltog i arbetet på gården. Systemet håller nu på att återuppstå i det moderatledda Sverige, om än med förändrade förtecknen. I en aktuell annons riktad till arbetsgivare skriver Arbetsförmedlingen: ”Har ni sysslor som aldrig blir utförda på grund av resursbrist? Genom arbetsförmedlingen finns nu möjlighet till resursförstärkning för arbetsuppgifter utöver den normala verksamheten. [...] Ni betalar inga löner, arbetsgivaravgifter eller försäkringar utan får 225 kronor per dag för att täcka handledarkostnader med mera.”

Den grupp människor som utannonseras till dessa förmånliga villkor är deltagare i regeringens så kallade ”Jobb- och utvecklingsgaranti” för långtidsarbetslösa. De som genomgått 450 dagar i garantin utan att ha fått ett jobb ska hänvisas till vad regeringen kallar ”varaktig samhällsnyttig sysselsättning”. Vad det innebär har inte arbetsmarknadsminister Sven-Otto Littorin förklarat. Men klart är att det handlar om att utföra arbete åt privata arbetsgivare och så kallade sociala företag. Någon lön ska inte betalas ut för arbetet – tvärtom får företagen en ersättning från staten för att ta emot arbetskraft.

Det gamla fattighjonsystemet får nog de flesta människor att rysa av obehag. De moderna välfärdssystemen utformades ju för att befria människor från fattighjälpens förnedring, och för att kunna upprätthålla hyggliga löner och arbetsvillkor oavsett konjunktur. Att auktionera ut människor som på det sätt Arbetsförmedlingen nu gör ter sig minst sagt osmakligt i ett läge med lågkonjunktur och rekordstora varsel. Men i grund och botten bär den borgerliga regeringen skulden. De som tackar nej till jobb inom ramen för ”varaktig samhällsnyttig sysselsättning” förlorar rätten till ersättning. Moderaternas så kallade arbetslinje var inget annat än sänkt ersättning från a-kassan och fler förnedrande tvångsåtgärder för de arbetslösa. Nu inför regeringen nya dåliga åtgärder, som dessutom riskerar att utnyttjas av oseriösa företag på jakt efter gratis arbetskraft. Regeringen Reinfeldt vrider klockan tillbaka till det gamla Fattigsverige.

Josefin Brink (V), riksdagsledamot och arbetsmarknadspolitisk talesperson

Publisert: