ÅSIKT

Kärnkraftsvännerna lurar sina väljare

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Så var det detta med kärnkraften! En nyligen publicerad opinionsundersökning visar att svenskarna är mer positiva än någonsin till kärnkraften. Själv har jag svårt att bestämma mig, men min tvekan bottnar i riskerna med det radioaktiva avfallet. Men jag håller hårt på de demokratiska spelreglerna och vi har haft en folkomröstning som gav ett tydligt besked om avveckling. Det uppdraget fick politikerna och budskapet var tydligt; ta fram alternativa energikällor. I dag har vi en överkapacitet av energi. Den ökningen av elpriset som alla fått betala för en tid sedan går bland annat till att investera i vindkraftverk som kan producera mer el för att sälja utomlands.

Tack vare avregleringen av elmarknaden har vi i Sverige ingen fördel av att vara självproducerande av el. Tvärtom har elpriserna bara ökat och det drabbar inte minst den elintensiva industrin. Det har sin tur inneburit att många drömmer om mera kärnkraft i tron på att den skulle sänka elpriserna. Så blir det givetvis inte! Hur mycket el vi än producerar så kommer överskottet att säljas, vinsterna att gå till kraftbolagen och kunderna får stå för kostnaderna. De politiker som talar sig varma för kärnkraften lurar med andra ord sina väljare. Dessutom framstår de som inkompetenta. I brist på nytänkande och utveckling håller de fast vid gammal teknik. Trots att den är så farlig att den kan förgöra en hel värld.

Jag tycker det är sorgligt!

Läs Lotta Grönings blogg

Lotta Gröning

ARTIKELN HANDLAR OM