Debatt

Religiösa skolor skapar ett tryck på sina elever

Humanisternas slutreplik om förbud av konfessionella friskolor

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Barnens frihet måste gå före ”den kristna läran om föräldraansvar” och andra religiösa uppfattningar, skriver Anna Bergström och Ulf Gustafsson, Humanisterna.
Barnens frihet måste gå före ”den kristna läran om föräldraansvar” och andra religiösa uppfattningar, skriver Anna Bergström och Ulf Gustafsson, Humanisterna.

DEBATT

DEBATT. I en replik på vår debattartikel påstås det att vi likställer konfessionella inslag i allmänhet och barnaga. Det gjorde vi inte. Vi skrev att ett förbud mot barnaga och ett stopp för religiösa friskolor är exempel på åtgärder för att stärka barns rättigheter.

I sammanhanget kan nämnas att Tore Nilsson, kristen predikant och riksdagsledamot, motionerade mot förbudet av barnaga när det infördes 1976. Han skrev: ”Allvarligast är dock att regeringen här trampar på den kristna läran om föräldraansvar och åsidosätter kyrkans fundament. Den Heliga Skrift talar tydligt om agan som ett moment i fostran och samhällsvård.”

Nu är det hög tid att utveckla barns rättigheter, därför är det bekymmersamt att Svenska Evangeliska Alliansen och Kristna friskolerådet kämpar emot.

Föräldrar vill oftast sina barns bästa, men barn är egna individer och har därför egna rättigheter. Barns rättigheter är dock eftersatta på ett antal områden, barns rätt till religions- och övertygelsefrihet är ett sådant exempel. Det kan vara svårt för en förälder att se hur ens barn väljer en annan livsåskådning, flyttar från hembygden eller väljer att engagera sig i ett politiskt parti som föräldrarna inte sympatiserar med. Dessa känslor är dock inget skäl till att förhindra barns möjligheter att göra dessa val.

I Barnkonventionen ges föräldrarna rätt att ge ledning när barnet utövar sin religionsfrihet, denna ledning bör dock vara förenlig med barnets utveckling mot att bli en självständig vuxen. Statens roll bör ej vara att försvåra denna utveckling och därför ska föräldrar inte kunna välja en skola med religiös eller politisk inriktning åt sina barn i det obligatoriska skattefinansierade skolväsendet.

Barnens frihet måste gå före ”den kristna läran om föräldraansvar” och andra religiösa uppfattningar.


Anna Bergström, ordförande Humanisterna
Ulf Gustafsson, förbundssekreterare Humanisterna


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Artikeln är en slutreplik. Läs hela debatten här

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Krisen i den svenska skolan

LÄS VIDARE

DEBATT. Barn måste skyddas från religiösa skolor

ÄMNEN I ARTIKELN

Krisen i den svenska skolan

Humanisterna

Skola & utbildning

Hedersförtryck

Integration

Barn & unga

Religion