ÅSIKT

Semesterlagstiftningen är en omodern relik

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Dagens semesterregler är som all annan arbetsrättslig lagstiftning en kvarleva från industrisamhället. Reglerna är anpassade till en verkstad som semesterstänger fyra veckor i juli, allt annat är avvikelser från det normala. Numera finns en mycket liten del av arbetskraften inom denna typ av företag.

I dag är det ovanligt med verksamheter som semesterstänger;  tjänster inom exempelvis vård och omsorg kan inte stänga. Företag med många internationella kontakter måste ha verksamheten i gång även under juli och kan inte stänga ner företaget i en månad. Omvärlden kan inte förväntas anpassa sig efter den omoderna svenska semesterlagstiftningen.

Vi måste därför utsträcka den period som semester kan förläggas.

Magnus Kendel

Rådgivare arbetsgivarorganisationen Almega