Privata skampålar hotar rättssystemet

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Caroline Szyber (KD): Rätten att bestraffa finns inom rättsväsendet och så måste det fortsätta att vara

Dollarstores tanke att låta människor bära runt en skylt med texten ”Jag är en tjuv” öppnar upp för en utveckling där privata aktörer själva bestraffar dem som utfört ett brott. En sådan utveckling hotar det svenska rättssystemet.

Snatteri och butiksstölder ska motverkas och motarbetas. Men rätten att bestraffa kan inte ligga hos butiksägaren eller annan som utsatts för brottet. Rätten att bestraffa finns inom rättsväsendet och så måste det fortsätta att vara.

Så vitt jag har förstått av vad som framkommit gällande Dollarstores behandling av snattare så sker detta innan polisen har kommit till affären och kunnat göra sitt arbete samt att rättsväsendet därefter haft möjlighet att döma ut sitt straff. Det handlar alltså om att döma personer på förhand.

Visst, det finns de snattare som tas på bar gärning. Likväl ska ingen dömas på förhand. En butik har rätt att kräva en administrativ avgift på upp till 1 500 kronor av någon som ertappas med snatteri men detta bör drivas i ett civilrättsligt förfarande. Inte genom att en person tvingas arbeta i en butik. Att dessutom i det läget hänga en ”snattarskylt” på personen gör knappast saken bättre. Själva bestraffningsmetoden som Dollarstore använder sig av är alltså mycket tveksam.

När justitieminister Beatrice Ask förra året föreslog att domstolarna borde skicka delgivningar gällande sexköpsbrott i gredelina kuvert så blev det ramaskri. Dollarstores idé om att låta snattare bära runt en skylt med text som tydligt säger vad man gjort sig skyldig till är att gå ytterligare ett steg.

Kristdemokraterna tror att det är bra om snattare kan dömas snabbt, gärna genom att ge polisen möjlighet att direkt på plats kan utfärda böter, som även inbegriper den administrativa kostnaden för butiker. Samhällstjänst kan också vara en ändamålsenlig påföljd när snatterierna/stölderna blir mer allvarliga eller upprepas.

Tanken att arbeta för att sona sitt brott är inte alltid fel. Men det är ett straff som måste utdömas av rättsväsendet och förnedrande bestraffning i form av offentlig skampåle och annat har vi sedan länge avskaffat i Sverige. Privata butiksägare bör inte ha rätt att återinföra det.

Caroline Szyber
Riksdagsledamot och rättspolitisk talesperson för Kristdemokraterna

Publisert: