ÅSIKT

Låt de somaliska barnen komma till sina familjer – nu!

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

SSU: Nu måste Miljöpartiet leva upp till sina priniciper i flyktingfrågan

I överfyllda flyktingläger i Kenya och Etiopen befinner sig idag närmare 2000 barn till invånare i Sverige. Barnen nekas inresa till Sverige och kan inte återförenas med sina föräldrar. Anledningen är att deras pass anses vara ogiltiga, trots att det

är omöjligt att få godkända pass i hemlandet Somalia. De drabbade familjerna har hamnat i en moment 22-situation och hanteringen är ett brott mot barnkonventionen.

Det är dags att regeringen och Miljöpartiet visar handlingskraft och utfärdar amnesti för de barn som är drabbade.

Enligt svensk lagstiftning måste man ha ett giltigt pass utfärdat av behörig myndighet för att få uppehållstillstånd på grund av anknytning. De barn som har kommit ifrån sina föräldrar i en flyktsituation och kan uppvisa giltigt pass ska få permanent uppehållstillstånd i Sverige.

I Somalia har det inte funnits en fungerande statsapparat på över tjugo år och att somaliska flyktingarna har svårt att styrka sin identitet är inget nytt. Tidigare löste Migrationsverket situationen genom att utfärda svenska främlingspass för somaliska medborgare. I dag har man omtolkat lagen och det har i praktiken blivit omöjligt att få främlingspass.

Förändringen syns i statistiken. År 2009 beviljades 4 767 somaliska medborgare uppehållstillstånd i Sverige på grund av anknytning till nära anhörig. De senaste månaderna har alla somalier fått avslag på sina ansökningar om tillstånd på grund av anknytning, bland dem finns över 1 000 barn.

Det är denna ovärdiga asyl- och migrationspolitik som Miljöpartiet har gått med på och sålt ut sina principer för. De talar om överenskommelsen som ett nödvändigt ont för att utestänga Sverigedemokraterna, men måste svaret vara att själva driva en inhuman flyktingpolitik? Det klär inte våra gröna vänner att låta migrationsminister Tobias Billström diktera villkoren för migrationspolitiken.

Nu är beskedet från regeringen och Miljöpartiet att det i juli 2012 ska bli enklare med familjesammanföring från Somalia. Det är en oerhörd väntetid för de föräldrar som har barn i katastrofområdet. Miljöpartiet befinner sig i en position där de kan ställa hårdare krav på regeringen och det är dags att de står upp för sina principer och skyndar på processen.

Sverige har historiskt visat solidaritet över gränser och haft ambitionen att driva en human flyktingpolitik. I dag har vi en regering som låter byråkratin hålla barn åtskilda från sina föräldrar utan att ha handlingskraft att påskynda processen. Det handlar om barn i dagisåldern som riskerar att svälta ihjäl i flyktingläger, om skolbarn som halkar efter i sin utbildning och inte får möjlighet till en likvärdig skolgång. Men det handlar också om vuxna med sömnsvårigheter som vill skapa sig en tillvaro i Sverige men dag och natt oroar sig för sina barn och ibland även sin partner. Situationen bryter mot barnkonventionen och är en skam för vårt land.

Vi kräver att regeringen och Miljöpartiet lämnar sin håglösa hållning i flyktingfrågan och omedelbart utfärdar amnesti för alla somaliska barn som har föräldrar boende i Sverige. Detta måste ske nu och inte den första juli 2012. På sikt måste lagstiftningen även ses över så att somaliska flyktingar utan giltiga pass återigen kan söka uppehållstillstånd i Sverige.

Gabriel Wikström

Förbundsordförande SSU