ÅSIKT

Fel koppla samman tolerans med EU och Nato

DEBATT

Svar på Jasenko Selimovics debattartikel ”Ett tolerant Serbien gör Europa säkrare” publicerad 26 september 2013.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Att hög levnadsstandard och tolerans hänger ihop är ett föga kontroversiellt påstående. Ändå tar vissa självutnämnda HBTQ-advokater, likt Jasenko Selimovic, ingen hänsyn till den växande fattigdomen på Balkan när de kommenterar motstånd mot ­Prideparader i Belgrad eller när de förtiger avsaknad av Pride­parader i Sarajevo eller Pristina.

Selimovic insisterar dessutom på kopplingen mellan HBTQ-frågor och Serbiens västvänlighet i utrikespolitisk bemärkelse. Valet för eller emot HBTQ framstår då som ett val mellan EU och Nato å ena sidan och Ryssland å andra sidan. Hur de flesta medborgare i Serbien, som bland annat varit föremål för Natos bombningar och söndring av landet, kommer att resonera vid en sådan inramning av HBTQ-frågorna är inte särskilt svårt att gissa.

För att inte tala om att man på det här sättet omyndigförklarar alla HBTQ-människor när man per automatik tillskriver dem en sådan utrikespolitisk västvänlighet som Selimovic förespråkar. Varför skulle inte en homosexuell kunna vara emot EU- och/­eller Nato-medlemskap?

HBTQ-personer ska ses som människor, inte som geopolitiska instrument. Vill man verkligen skapa tolerans bör man också visa lite mindre enkelspårighet och ­lite mer förståelse för hela befolkningen i ett land där man på Blockets motsvarighet kan läsa en hel del annonser som denna: ”Jag är 22 år gammal och säljer min njure. Jag dricker inte, röker inte och är frisk. Pris: 18 000 euro.”

Spasoje Marjanovic

Justitia Pax Veritas

Krister Kronlid (S)

HBTQ-aktivist