Vi tar ansvar för att hela Sverige bevakas

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

SVT: Helt fel att påstå att vi nedrustar vår regionala journalistik

Sverige blir tystare, rösterna blir färre. Detta ett år då det ska hållas val i 290 kommuner och 20 landsting runt om i landet. En mångfald av röster behöver komma fram för att väljarna ska kunna göra så välgrundade val som bara är möjligt. Kvalitetsjournalistik, helst från många olika källor, är en förutsättning för ett demokratiskt samhälle.

Att då TV4 lägger ner sina lokala nyhetssändningar är ett väldigt tråkigt besked. Att SVT nu blir ensam tv-aktör på många orter i landet är dåligt för oss, för tittarna och samhället.

I kommentarerna kring det beslut TV4:s ledning önskar att företagets styrelse ska fatta har det på flera håll beskrivits som att SVT drar åt samma håll, om än i mindre utsträckning. Det är helt fel. Det beslut vi fattade i slutet av februari är raka motsatsen till det TV4:s ledning har fattat.

Vi är i mycket överens med Sverker Olofsson, som skrev i Aftonbladet i förra veckan och som är en av dem som olyckligt blandar in oss i TV4:s göranden, när han anser att SVT har en särställning då vi inte är pressade av minskade ekonomiska intäkter. 

Men när han beskriver en nedrustning av SVT:s regionala journalistik förstår vi faktiskt inte vad han talar om.

Så här är det: Vi förstärker den regionala verksamheten med nya tjänster och genom att organisera om oss frigör vi ett 40-tal nya journalisttjänster. Sverker Olofsson har rätt i att det blir något färre medarbetare i de norra delarna av landet, men majoriteten av de tjänster som försvinner är inte journalister.

Norrlandslänen kommer även framöver att ha långt fler journalisttjänster per invånare än alla andra regioner i Sverige. Och så ska det vara, för Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Gävleborg är alla län med långa avstånd, vilket kräver fler medarbetare.

Sant är även att vi anställer fler journalister på mellanstora svenska orter som Helsingborg, Södertälje, Östersund, Gävle, Eskilstuna, Västerås, Borås och Uppsala. Vi gör det utan att lägga ner program från de orter där vi redan finns. Det betyder att SVT kommer att fortsätta finnas kvar eller starta verksamhet på alla de orter som TV4 nu lämnar, utom Trollhättan.

Totalt sett utökar vi antalet redaktionsorter från 27 till 33, och vid varje sändningstillfälle går vi från 11 till 21 nyhetsprogram och nyhetssajter.

Vi utökar alltså vår budget för regional nyhetsbevakning, vilket är vårt sätt att ta ansvar som public service bolag i tider där den lokala tidningsjournalistiken är satt under hård ekonomisk press.

Dessutom: Norrland syns på fler sätt än bara genom nyheterna. 220 medarbetare har i dag sin arbetsplats på SVT från Gävle till Kiruna.  Sverker Olofsson har också själv på ett förtjänstfullt sätt under många år varit en del av den norrländska framgången genom redaktionen på Plus, som i alla år producerats och sänts från Umeå, liksom Gokväll, Mitt i Naturen, Fråga Doktorn.

Några av Sveriges mest prisbelönta undersökande journalister jobbar på SVT i Luleå.

Men vi ser och känner precis som Sverker Olofsson en växande geografisk konflikt i Sverige. En konflikt mellan några få centra och en i geografisk mening växande periferi.

Vi hävdar dock att vi genom SVT:s publicistiska beslut tar ansvar för helheten. Vi kan inte bortse från att Sverige i dag ser annorlunda ut jämfört med när vi lade fast vår regionala nyhetsstruktur med början av 1970-talet.

Den satsning vi nu gör på lokal och regional journalistik kommer hela Sverige till del. Det kan tyckas som en paradox men våra journalistiskt vita fläckar är som störst i de mellanstora städerna och i storstädernas förorter.

Olov Carlsson

Robert Olsson

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN